Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch cắm trại 2014

Được đăng lên bởi cuongdeptrai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3751 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH-MARKETING
Môn học: Quản trị học
Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Bùi Đức Tâm
Lớp học phần: 1311101003308 chiều thứ 2 – Phòng B09 – Quận 7
Mã học phần: 010033
Đề tài: Kế hoạch cắm trại xuân 2014 năm Giáp Ngọ
Tên: Phạm Chí Cường
Lớp: 12DNH1
Mã số sinh viên: 1212140068

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14-10-2013.

Quản trị học

Trang 1

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
ĐH TÀI CHÍNH MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận Tân Bình, ngày 27 tháng 10 năm2013

KẾ HOẠCH CẮM TRẠI XUÂN NĂM 2014
(NĂM GIÁP NGỌ)
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường về việc tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ, TD-TT trong trường Đại Học.
- Thực hiện Kế hoạch năm học 2013 - 2014 của Nhà trường, Nghị quyết Đại hội
Đại biểu Đoàn trường Đại Học Tài Chính Marketing năm học 2013 – 2014.
- Nhằm thiết thực hướng đến cho mừng năm mới 2014, chào mừng ngày thành lập
Đảng Cộng Sản Việt Nam, chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo sân
chơi phù hợp cho sinh viên vui chơi đón xuân cho sinh viên không về quê nghỉ Tết cũng
như góp phần xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực.
Sau khi thỏa thuận với Đoàn trường Trường Đại Học Tài Chính Marketing, Hiệu
trưởng Trường Đại Học Tài Chính Marketing xây dựng kế hoạch cắm trại cụ thể như sau:
II/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1/ Thời gian: từ 6 giờ ngày 22/01/2014 đến 6 giờ ngày 23/01/2014 (từ ngày 22 đến
ngày 23 tháng chạp Quý Tỵ).
2/ Địa điểm: Sân trường cơ sở 3, 458/3F đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
III/ THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
1/ Ông: Đỗ Quốc Huy
2/ Ông: Nguyễn Thành Vinh
3/ Ông: Phạm Ngọc Đỉnh
4/ Ông: Nguyễn Thành Dũng
5/ Ông: Lý Văn Hận
6/ Ông: Nguyễn Tường Duy
7/ Bà: Đồng Ngọc Viễn
8/ Ông: Lê Văn Út
9/ Ông: Hồ Văn Thư
10/ Bà: Mai Bích Huyền
11/ Ông: Lê Hoàng Vũ
12/ Ông: Trang Minh Khoa
13/ Tất cả thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp

- Trưởng ban
- P. Trưởng ban
- P. Trưởng ban
- P. Trưởng ban Thường trực
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên– thư kí tổng hợp
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên

IV/ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CẮM TRẠI
-Tất cả sinh viên các lớp thuộc các khoa của trường khóa 12 và 1 trại Chỉ huy do
Thầy Hồ Văn Thư quản lý.
- Tổng số trại: 32 trại
Quản trị học

Trang 2

- Trại chỉ huy: Giao cho Chi đoàn Giảng viên thiết kế, tất cả các thầy cô không
chủ nhiệm tham gia vào trại Chỉ huy để giúp Ban Tổ chức các công việc liên quan như:
Tiếp khách (nếu có),...
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH-MARKETING
Môn học: Quản trị học
Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Bùi Đức Tâm
Lớp học phần: 1311101003308 chiều thứ 2 – Phòng B09 – Quận 7
Mã học phần: 010033
Đề tài: Kế hoạch cắm trại xuân 2014 năm Giáp Ngọ
Tên: Phạm Chí Cường
Lớp: 12DNH1
Mã số sinh viên: 1212140068
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14-10-2013.
Qu n tr h c Trang 1
kế hoạch cắm trại 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch cắm trại 2014 - Người đăng: cuongdeptrai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kế hoạch cắm trại 2014 9 10 127