Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC
Người đi công tác:............................................Bộ phận:...........................................................................
Thời gian:.........................................................Nơi đến:...........................................................................
Nội dung chính công tác:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Kế hoạch cụ thể:
Stt

Nội dung công việc

Người lập

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị

Chủ quản

Người liên
quan

...
KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC
Người đi công tác:............................................Bộ phận:...........................................................................
Thời gian:.........................................................Nơi đến:...........................................................................
Nội dung chính công tác:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Kế hoạch cụ thể:
Stt Nội dung công việc Thời gian Địa điểm Đơn vị
Người liên
quan
Người lập Chủ quản
KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC 9 10 662