Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hưởng ứng tết trồng cây

Được đăng lên bởi tatthang02
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH DƯƠNG
BCH HUYỆN TÂN UYÊN
***
Số: 41 KH/HĐ

Tân Uyên, ngày 6 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH
Phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
năm 2013
------------Thực hiện kế hoạch số 44 KH/TĐ ngày 02/05/2013 của Ban Thường Vụ
Tỉnh Đoàn Bình Dương về việc Đoàn Thanh Niên tham gia tuyên truyền, bảo vệ
tài nguyên môi trường năm 2013; thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm chào
mừng kỉ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2013); hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2013; Ban Thường vụ Huyện
Đoàn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2013 với các nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của đoàn
viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động bảo vệ tài
nguyên, môi trường. Vận động các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia
trồng cây gây rừng, trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ góp phần tạo cảnh quan đẹp,
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Phong trào phải thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên và các tầng lớp
nhân dân tham gia thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với các vấn đề về bảo vệ
tài nguyên, môi trường, chống biến đổi khí hậu.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ tháng 5/2013 đến tháng 8/2013.
III. NỘI DUNG:
- Thông qua các kênh thông tin của Đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động,
giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt Luật
bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật đa dạng sinh học… tuyên
truyền phổ biến về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí
hậu, sự suy giảm đa dạng sinh học, những lợi ích của việc bảo tồn đa dạng sinh học.
- Thông qua các ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện huy động
đoàn viên thanh niên, vận động quần chúng nhân nhân trên địa bàn tham gia trồng
cây, cải tạo, chăm sóc cây xanh trên các trục đường chính nhằm tạo mỹ quan đô thị,
cải thiện chất lượng không khí. Mỗi đơn vị tận dụng tối đa diện tích đất trồng, đất
1

chưa có cây xanh trong khuôn viên khu dân cư, cơ quan đơn vị cho việc trồng các
loại cây xanh, thảm cỏ góp phần nâng cao tỷ lệ phủ xanh.
- Duy trì và củng cố hoạt động của các Đội Tình nguyện xanh bảo vệ môi
trường tại địa phương nhằm quản lý và bảo vệ các cây xanh, khuôn viên trồng hoa,
cây cảnh trên địa bàn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp Huyện:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đơn vị đúng tiến độ và thời gian;
thường xuyên đôn đốc, kiể...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH DƯƠNG
BCH HUYỆN TÂN UYÊN
***
Số: 41 KH/HĐ
Tân Uyên, ngày 6 tháng 5 năm 2013
KẾ HOẠCH
Phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
năm 2013
-------------
Thực hiện kế hoạch số 44 KH/TĐ ngày 02/05/2013 của Ban Thường Vụ
Tỉnh Đoàn Bình Dương về việc Đoàn Thanh Niên tham gia tuyên truyền, bảo vệ
tài nguyên môi trường năm 2013; thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm chào
mừng kỉ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-
19/5/2013); hưởng ứng Ngày Môi tng thế gii 05/6/2013; Ban Thường vụ Huyn
Đoàn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2013 với các nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của đoàn
viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động bảo v tài
nguyên, môi trường. Vận động các quan, tổ chức người dân cùng tham gia
trồng cây gây rừng, trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ góp phần tạo cảnh quan đẹp,
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Phong trào phải thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên các tầng lớp
nhân dân tham gia thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với các vấn đề về bảo vệ
tài nguyên, môi trường, chống biến đổi khí hậu.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ tháng 5/2013 đến tháng 8/2013.
III. NỘI DUNG:
- Thông qua các kênh thông tin của Đoàn t chức tuyên truyền, vận động,
giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt Luật
bảo vệ i trường, Luật bảo vệ phát triển rừng, Luật đa dạng sinh học… tuyên
truyền phổ biến v nguyên nhân tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí
hậu, sự suy giảm đa dạng sinh học, những lợi ích của việc bảo tồn đa dạng sinh học.
- Thông qua các ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện huy động
đoàn viên thanh niên, vận động quần chúng nhân nhân trên địa bàn tham gia trồng
cây, cải tạo, chăm sóc cây xanh trên các trục đường chính nhằm tạo mỹ quan đô thị,
cải thiện chất lượng không khí. Mỗi đơn vị tận dụng tối đa diện tích đất trồng, đất
1
Kế hoạch hưởng ứng tết trồng cây - Trang 2
Kế hoạch hưởng ứng tết trồng cây - Người đăng: tatthang02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch hưởng ứng tết trồng cây 9 10 839