Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn công nghệ 9

Được đăng lên bởi thuy80-thcsbacly1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Người thực hiện: Hoàng Thị Thúy
TT
1
2
3
4
5
6

Bài
Giới thiệu nghề
nấu ăn
Sử dụng và bảo
quản dụng cụ,
thiết bị nhà bếp
Sắp xếp và trang
trí nhà bếp
An toàn lao
động trong nấu
ăn
TH: Xây dựng
thực đơn
Trình bày và
trang trí bàn ăn

Tiết
Đồ dùng cần mượn
chương
trình
1
-Tranh ảnh vế các món ăn , đặc sản
2,3

- Một số dụng cụ thiết bị nhà bếp

4,5

- Một số dụng cụ thiết bị nhà bếp
- Sưu tầm tranh ảnh nhà bếp xưa / nay
- Tranh ảnh các tai nạn rủi ro thường
xảy ra trong nhà bếp

6
7
8,9

7

TH: Chế biến
các món ăn
không sử dụng
nhiệt

10,12

8

TH: Chế biến
các món ăn có
sử dụng nhiệt

14,15

9

TH: Món hấp

19-21

10

TH: Món rán

22-24

-Sưu tầm một số thực đơn tiệc, bửa
ăn bình thường
- Tranh ảnh các bàn tiệc
- Tranh ảnh các loại bàn ăn được trình
bày theo phong cách Việt
- Hình mẫu sản phẩm hoàn tất ,đẹp ,
hấp dẫn
- Một số hình ảnh cắt tỉa hoa trang trí- bảng vẽ quy trình thực hiện
-Nguyên liệu động & thực vật
-Dụng cụ: dao, thớt, thau,đủa
- Hình mẫu sản phẩm hoàn tất ,đẹp ,
hấp dẫn
- Bảng vẽ nguyên tắc
- các nguyên liệu &
- bảng vẽ quy trình thực hiện
- nguyên liệu
- dụng cụ nhà bếp
- Bảng vẽ nguyên tắc thụchiện
- Nguyên liệu

Ghi chú

11

TH: Món xào

25-27

12

TH: Món nướng

29-32

Ký duyệt của BGH

- Gia vị
- dụng cụ , thiết bị nấu nướng
- bảng vẽ quy trình thực hiện
- Nguyên liệu
- Gia vị
- dụng cụ , thiết bị nấu nướng
- bảng vẽ quy trình thực hiện
- Nguyên liệu
- Gia vị
- dụng cụ , thiết bị nấu nướng

Ngưởi thực hiện

...
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Người thực hiện: Hoàng Thị Thúy
TT Bài Tiết
chương
trình
Đồ dùng cần mượn Ghi chú
1 Giới thiệu nghề
nấu ăn
1 -Tranh ảnh vế các món ăn , đặc sản
2 Sử dụng và bảo
quản dụng cụ,
thiết bị nhà bếp
2,3 - Một số dụng cụ thiết bị nhà bếp
3 Sắp xếp và trang
trí nhà bếp
4,5 - Một số dụng cụ thiết bị nhà bếp
- Sưu tầm tranh ảnh nhà bếp xưa / nay
4 An toàn lao
động trong nấu
ăn
6 - Tranh ảnh các tai nạn rủi ro thường
xảy ra trong nhà bếp
5 TH: Xây dựng
thực đơn
7 -Sưu tầm một số thực đơn tiệc, bửa
ăn bình thường
6 Trình bày và
trang trí bàn ăn
8,9 - Tranh ảnh các bàn tiệc
- Tranh ảnh các loại bàn ăn được trình
bày theo phong cách Việt
7 TH: Chế biến
các món ăn
không sử dụng
nhiệt
10,12 - Hình mẫu sản phẩm hoàn tất ,đẹp ,
hấp dẫn
- Một số hình ảnh cắt tỉa hoa trang trí-
- bảng vẽ quy trình thực hiện
-Nguyên liệu động & thực vật
-Dụng cụ: dao, thớt, thau,đủa
8 TH: Chế biến
các món ăn có
sử dụng nhiệt
14,15 - Hình mẫu sản phẩm hoàn tất ,đẹp ,
hấp dẫn
- Bảng vẽ nguyên tắc
- các nguyên liệu &
9 TH: Món hấp 19-21 - bảng vẽ quy trình thực hiện
- nguyên liệu
- dụng cụ nhà bếp
- Bảng vẽ nguyên tắc thụchiện
10 TH: Món rán 22-24 - Nguyên liệu
Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn công nghệ 9 - Trang 2
Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn công nghệ 9 - Người đăng: thuy80-thcsbacly1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn công nghệ 9 9 10 163