Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch tổ văn phòng

Được đăng lên bởi banggia389
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thái Nguyên
Xin chào, Bạn
Đăng nhập
Tìm kiếm

TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
LÃNH ĐẠO
THƯ VIỆN ẢNH
TÀI NGUYÊN
LIÊN HỆ
SƠ ĐỒ SITE

Kế hoạch tổ Văn phòng
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON MINH TIẾN
Số:01/KH - VP

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Minh Tiến, ngày 10 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH
Hoạt động của tổ văn phòng năm học 2013 -2014
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013 -2014;
- Căn cứ vào kế hoạch số: 60/KH –TMN ngày 21 tháng 9 năm 2013 của trường Mầm
non Minh Tiến;
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình của nhà trường;
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của tổ, tổ Văn phòng xây dựng Kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của tổ như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Chức năng, nhiệm vụ:
Tổ Văn phòng có vị trí đặc biệt quan trọng trong nhà trường, có mối quan hệ chặt chẽ tới
tất cả các tổ nhóm trong trường Mầm non.
Tổ văn phòng bao gồm các thành viên trực tiếp thực hiện công tác hành chính trong nhà
trường, nhằm phục vụ và hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc , nuôi dưỡng, giảng dạy và giáo
dục của nhà trường. Giúp Hiệu trưởng quản lý điều hành mọi hoạt động về lĩnh vực hành
chính trong trường
Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các hoạt động của nhà trường.
Nắm bắt và xử lý kịp thời mọi thông tin liên quan đến nhà trường.
Tổ Văn phòng trong năm học 2013 - 2014 gồm 4 thành viên sau:
1. Mai Thị Diện - Hiệu trưởng - Tổ viên;

2. Dương Thị Thanh - Văn thư - Tổ Trưởng;
3. Đinh Văn Nam - Kế toán - Tổ phó;
4. Nguyễn Thị Như Trang - Y tế - Tổ viên.
Những thuận lợi và khó khăn cơ bản:
Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo nhà trường, hoạt động của tổ đã dần có
nề nếp và đạt hiệu quả công việc được giao.
Đa số các thành viên trong tổ trẻ, nhiệt tình và hoàn thành khá tốt những công việc được
giao.
Các thành viên trong tổ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, biết phối hợp tốt trong công
việc, tạo được sự đồng thuận trong nội bộ, có ý thức trách nhiệm cao trong từng công việc.
Các thành viên trong tổ đều đã ổn định được nơi ăn chỗ ở, nên rất thuận lợi để nhận và
hoàn thành công việc.
Khó Khăn:
Một số đồng chí do kiêm nhiệm nên chưa tạo được hiệu quả công việc trong lĩnh vực về
nghiệp vụ chuyên môn đảm trách.
Các điều kiện, phương tiện để thực hiện công việc còn hạn chế nên phần nào chưa thật sự
đáp ứng kịp thời các công việc theo đặc trưng của tổ.
B. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 – 2014:
I.Chỉ tiêu:
1.Danh hiệu thi đua:
- Cá nhân: + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 0 đ/c
+ Lao động tiên tiến :...
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thái Nguyên
Xin chào, Bạn
Đăng nhập
Tìm kiếm
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
LÃNH ĐẠO
THƯ VIỆN ẢNH
TÀI NGUYÊN
LIÊN HỆ
SƠ ĐỒ SITE
Kế hoạch tổ Văn phòng
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ
TRƯỜNG MẦM NON MINH TIẾN
Số:01/KH - VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Minh Tiến, ngày 10 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH
Hoạt động của tổ văn phòng năm học 2013 -2014
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013 -2014;
- Căn cứ vào kế hoạch số: 60/KH –TMN ngày 21 tháng 9 năm 2013 của trường Mầm
non Minh Tiến;
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình của nhà trường;
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của tổ, tổ Văn phòng xây dựng Kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của tổ như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Chức năng, nhiệm vụ:
Tổ Văn phòng có vị trí đặc biệt quan trọng trong nhà trường, có mối quan hệ chặt chẽ tới
tất cả các tổ nhóm trong trường Mầm non.
Tổ văn phòng bao gồm các thành viên trực tiếp thực hiện công tác hành chính trong nhà
trường, nhằm phục vụ và hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc , nuôi dưỡng, giảng dạy và giáo
dục của nhà trường. Giúp Hiệu trưởng quản lý điều hành mọi hoạt động về lĩnh vực hành
chính trong trường
Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các hoạt động của nhà trường.
Nắm bắt và xử lý kịp thời mọi thông tin liên quan đến nhà trường.
Tổ Văn phòng trong năm học 2013 - 2014 gồm 4 thành viên sau:
1. Mai Thị Diện - Hiệu trưởng - Tổ viên;
kế hoạch tổ văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch tổ văn phòng - Người đăng: banggia389
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
kế hoạch tổ văn phòng 9 10 256