Ktl-icon-tai-lieu

Kịch bản hội trại

Được đăng lên bởi xuanhung23
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 11520 lần   |   Lượt tải: 26 lần
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC HỘI TRẠI
(Tối ngày 14/5/2010)
Thời
gian

19h0021h30

Nội dung

Địa điểm

-Tập trung, ổn định tổ chức và sinh Sân khấu trại
hoạt tập thể, văn nghệ chào mừng.
trung ương
Sân khấu trại
-Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.
trung ương
Sân khấu trại
-Khai mạc hội trại.
trung ương
-Phát biểu của Thường trực Huyện uỷ, Sân khấu trại
Uỷ ban Nhân dân huyện.
trung ương
- Thông qua các quyết định thành lập
Sân khấu trại
ban tổ chức, ban giám khảo, nội quy
trung ương
hội trại.

Người thực hiện
-Ban tổ chức
-Ban tổ chức
-Đ/c Đinh Ngọc Hải
-Thường trực Huyện
uỷ, UBND huyện
-Ban tổ chức

-Đ/c Đinh Ngọc Hải,
-Trao cờ lưu niệm và hoa cho các đơn Sân khấu trại
đ/c Nguyễn Thông và
vị.
trung ương
đại diện các đơn vị.
-Tuyên dương gương điển hình tiên
Sân khấu trại
tiến trong cuộc vận động “Tuổi trẻ học
-Ban tổ chức
trung ương
tập và làm theo lời Bác”.
Sân khấu trại
-Bế mạc.
-Ban tổ chức
trung ương
BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI

Ghi
chú

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
1/ Tập trung các trại sinh, ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng.
Mở đầu cho chương trình khai mạc Hội trại “Mừng sinh nhật Bác” và lễ tuyên
dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2010. Kính mời quý vị đại biểu
cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do
các bạn đoàn viên thanh niên của các đơn vị về tham gia hội trại thể hiện.
(giới thiệu các tiết mục văn nghệ)
Xong. Thay mặt Ban tổ chức xin cảm ơn các tiết mục văn nghệ của các đơn vị
đã tham gia góp phần cho lễ khai mạc được sôi động hơn.
Sau đây phần chính thức của chương trình xin được phép bắt đầu.
2/ Tuyên bố lý do:
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn đoàn viên thanh niên thân mến.
Nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn
viên, thanh thiếu niên về truyền thống của dân tộc, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
vẻ vang của Bác Hồ kính yêu.
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010) người lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân
tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ,
đoàn viên, thanh niên chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác”
Thực hiện kế hoạch liên tịch số: 04/KHLT/HĐ-VHTT, ngày 20/4/2010 của Huyện
Đoàn Kông chro và Phòng VHTT về việc tổ chức các hoạt đ...
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC HỘI TRẠI
(Tối ngày 14/5/2010)
Thời
gian
Nội dung Địa điểm Người thực hiện
Ghi
chú
19h00-
21h30
-Tập trung, ổn định t chức sinh
hoạt tập thể, văn nghệ chào mừng.
Sân khấu trại
trung ương
-Ban tổ chức
-Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.
Sân khấu trại
trung ương
-Ban tổ chức
-Khai mạc hội trại.
Sân khấu trại
trung ương
-Đ/c Đinh Ngọc Hải
-Phát biểu của Thường trực Huyện uỷ,
Uỷ ban Nhân dân huyện.
Sân khấu trại
trung ương
-Thường trực Huyện
uỷ, UBND huyện
- Thông qua các quyết định thành lập
ban tổ chức, ban giám khảo, nội quy
hội trại.
Sân khấu trại
trung ương
-Ban tổ chức
-Trao cờ lưu niệm hoa cho các đơn
vị.
Sân khấu trại
trung ương
-Đ/c Đinh Ngọc Hải,
đ/c Nguyễn Thông
đại diện các đơn vị.
-Tuyên dương gương điển hình tiên
tiến trong cuộc vận động “Tuổi trẻ học
tập và làm theo lời Bác”.
Sân khấu trại
trung ương
-Ban tổ chức
-Bế mạc.
Sân khấu trại
trung ương
-Ban tổ chức
BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI
Kịch bản hội trại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kịch bản hội trại - Người đăng: xuanhung23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kịch bản hội trại 9 10 622