Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng việt

Được đăng lên bởi Cloudy Fly
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2127 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1:
A. Viết một bài thuyết trình ngắn về việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính.
B. Viết 01 thông báo của Phòng giáo vụ về việc triệu tập Ban cán sự của các lớp sinh viên
dự họp.

Bài làm
A . Bài thuyết trình
Văn bản hành chính là loại văn bản được dùng trong giao dịch hành chính, đóng vai
trò trong hoạt động giao tiếp xã hội.
Văn bản này thường được dùng để truyền đạt những nội dung, bày tỏ yêu cầu hoặc
ghi lại những sự việc có tính chất hành chính công vụ nhằm giải quyết các mối quan hệ
giữa cá nhân với cá nhân, giữa tập thể với tập thể, cá nhân với tập thể.
Khi tạo lập một văn bản hành chính, ngoài việc phải chú trọng vào nội dung thì việc
sử dụng ngôn ngữ sao cho phù hợp cũng là một phần vô cùng quan trọng. Vậy việc sử
dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính như thế nào là phù hợp?
1. Đặc trưng của ngôn ngữ trong văn bản hành chính
* Một trong những yêu cầu quan trọng của ngôn ngữ trong văn bản hành chính là
tính chính xác, rõ ràng.
Chính xác trong cách dùng từ, đặt câu cần đi đôi với tính minh bạch trong kết cấu
văn bản để đảm bảo tính xác định, tính đơn nghĩa của nội dung, chỉ cho phép một cách
hiểu, không hiểu lầm. Câu cú phải ngắn gọn, không rườm rà.
* Ngôn ngữ trong văn bản hành chính phải tuân theo tính khuôn mẫu, lịch sự.
Cần tuân thủ quy định chung về cách trình bày văn bản áp dụng cho tất cả các văn
bản hành chính. Việc tuân thủ này sẽ góp phần tác động đến tính chuẩn mực của văn bản ở
cả hình thức và nội dung.
Các từ ngữ sử dụng trong văn bản phải lịch sự, lễ độ. Sự lịch sự, lễ độ cũng tạo ra
sự trang trọng, nghiêm túc...
* Đặc trưng quan trọng không kém trong văn bản hành chính là tính nghiêm túc
khách quan.
Từ ngữ trong văn bản hành chính bao giờ cũng phải mang tính khách quan, không
chứa đựng cảm xúc hoặc đánh giá chủ quan cá nhân. Tuy nhiên, tùy loại văn bản mà đôi
khi dấu ấn cá nhân cũng xuất hiện nhưng trong một chừng mực nhất định (chẳng hạn như
trong đơn xin cá nhân, báo cáo giải trình của cá nhân).

1

Trong văn bản quản lý hành chính, tính khách quan gắn liền với chuẩn mực pháp
luật để nhấn mạnh tính chất xác nhận, khẳng định, tính chất chỉ thị, mệnh lệnh cần tuân thủ
thực hiện.
2. Sử dụng câu
Việc sử dụng câu trong tình bày, diễn đạt văn bản hành chính cần chú ý những tác
dụng: làm cho người viết diễn đạt được chính xác, người đọc cũng tiếp thu được nhanh
chóng và tăng cường tính thể chế, kỷ cương của văn bản.
Khi sử dụng câu trong văn bản hành chính cần chú ý một số lưu ý sau:
- Sử dụng câu tường thuật, câu cầu khiến, c...
Câu 1:
A. Viết một bài thuyết trình ngắn về việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính.
B. Viết 01 thông báo của Phòng giáo vụ về việc triệu tập Ban cán sự của các lớp sinh viên
dự họp.
Bài làm
A . Bài thuyết trình
Văn bản hành chính là loại văn bản được dùng trong giao dịch hành chính, đóng vai
trò trong hoạt động giao tiếp xã hội.
Văn bản này thường được dùng để truyền đạt những nội dung, bày tỏ yêu cầu hoặc
ghi lại những sự việc tính chất hành chính công vụ nhằm giải quyết các mối quan hệ
giữa cá nhân với cá nhân, giữa tập thể với tập thể, cá nhân với tập thể.
Khi tạo lập một văn bản hành chính, ngoài việc phải chú trọng vào nội dung thì việc
sử dụng ngôn ngữ sao cho phù hợp cũng một phần cùng quan trọng. Vậy việc sử
dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính như thế nào là phù hợp?
1. Đặc trưng của ngôn ngữ trong văn bản hành chính
* Một trong những yêu cầu quan trọng của ngôn ngữ trong văn bản nh chính
tính chính xác, rõ ràng.
Chính xác trong cách dùng từ, đặt câu cần đi đôi với tính minh bạch trong kết cấu
văn bản để đảm bảo tính xác định, tính đơn nghĩa của nội dung, ch cho phép một cách
hiểu, không hiểu lầm. Câu cú phải ngắn gọn, không rườm rà.
* Ngôn ngữ trong văn bản hành chính phải tuân theo tính khuôn mẫu, lịch sự.
Cần tuân thủ quy định chung về cách trình bày văn bản áp dụng cho tất cả các văn
bản hành chính. Việc tuân thủ này sẽ góp phần tác động đến tính chuẩn mực của văn bản
cả hình thức và nội dung.
Các từ ngữ sử dụng trong văn bản phải lịch sự, lễ độ. S lịch sự, lễ độ cũng tạo ra
sự trang trọng, nghiêm túc...
* Đặc trưng quan trọng không kém trong văn bản hành chính tính nghiêm túc
khách quan.
Từ ngữ trong n bản hành chính bao giờ cũng phải mang tính khách quan, không
chứa đựng cảm xúc hoặc đánh giá chủ quan nhân. Tuy nhiên, tùy loại văn bản đôi
khi dấu ấn nhân cũng xuất hiện nhưng trong một chừng mực nhất định (chẳng hạn như
trong đơn xin cá nhân, báo cáo giải trình của cá nhân).
1
Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng việt - Trang 2
Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng việt - Người đăng: Cloudy Fly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng việt 9 10 477