Ktl-icon-tai-lieu

Lý lịch ứng viên ACB

Được đăng lên bởi tuananh-pham17071992-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã số hồ sơ (ACB ghi):

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
acbhr@acb.com.vn

Ảnh 3x4

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
Chức danh dự tuyển:

1 ………………………………… 2 ………………………….. 3 …………………………..

Nơi làm việc mong muốn: 1………………………………… 2…………………………… 3…………………………..
Loại hình dự tuyển:  Toàn thời gian

 Cộng tác viên

Thu nhập mong muốn:

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:
Ngày sinh:……………….
Nơi sinh:…………………

Giới tính:

Điện thoại:

Email:

Chiều cao:……………
Cân nặng:…………….

Số CMND:
Nơi cấp:…………Ngày cấp:…………

Địa chỉ hộ khẩu:
Địa chỉ liên lạc:
Sở thích cá nhân:
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong vòng 03 năm tới?
Anh/Chị biết được nhu cầu tuyển dụng của ACB thông qua:
 Trang web ACB
 Bạn bè giới thiệu
 Quảng cáo tuyển dụng trên báo
 Trang web việc làm (xin ghi rõ):…………………………………………….
Anh/Chị đã từng tham dự thi tuyển/phỏng vấn tại ACB?  Có, vào thời gian:………… Chức danh ………………….
 Không

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Năm
bắt
đầu

Năm
kết
thúc

Tên trường
(ghi rõ nước nếu học ở nước ngoài)

Chuyên ngành

Loại hình đào tạo
(chính quy, tại chức,
chuyên tu,...)

Xếp loại/
Hạn
g

Cao đẳng và dưới cao đẳng

Đại học và trên đại học

Các khóa đào tạo khác (Nếu là bằng IELTS, TOEFL hoặc TOEIC, vui lòng cho biết số điểm)
Thời gian

QF–15/TD – 06.12

Tên khóa học/ Chứng chỉ

Trường đào tạo/ Nơi cấp

Trang 1/2

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Công việc hiện tại kể trước)
Từ:
Công ty:
Đến:
Cấp trên trực tiếp:
ĐT liên lạc:
Email:
Các trách nhiệm và thành tích đã đạt được:

Chức vụ:
Thu nhập khởi điểm:
Thu nhập cuối cùng/hiện tại:
Lý do nghỉ việc:

Anh/Chị có đồng ý ACB liên hệ công ty này để xác minh lý lịch:
Từ:
Công ty:
Đến:
Cấp trên trực tiếp:
ĐT liên lạc:
Email:
Các trách nhiệm và thành tích đã đạt được:

 Đồng ý
Chức vụ:

 Không đồng ý

Thu nhập khởi điểm:
Thu nhập cuối cùng/hiện tại:
Lý do nghỉ việc:

Anh/Chị có đồng ý ACB liên hệ công ty này để xác minh lý lịch:
Từ:
Công ty:
Đến:
Cấp trên trực tiếp:
ĐT liên lạc:
Email:
Các trách nhiệm và thành tích đã đạt được:

 Đồng ý
Chức vụ:

 Không đồng ý

Thu nhập khởi điểm:
Thu nhập cuối cùng/hiện tại:
Lý do nghỉ việc:

Anh/Chị có đồng ý ACB liên hệ công ty này để xác minh lý lịch:
THÔNG TIN GIA ĐÌNH
Quan hệ
Họ và tên

 Đồng ý

 Không đồng ý

Đơn vị công tác

THÔNG TIN THAM KHẢO
Anh/Chị có đang là khách hàng của ACB?

 Có

 Không

Anh/Chị có người quen đang làm việc tại ACB?

 Có

 Không

Nếu có, vui lòng cho biết tên, đơn vị và mối quan hệ:
Bạn bè, người thân của Anh/Chị hiện đang làm việc ch...
Mã số hồ sơ (ACB ghi):
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
acbhr@acb.com.vn
LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
Chức danh dự tuyển: 1 ………………………………… 2 ………………………….. 3 …………………………..
Nơi làm việc mong muốn: 1………………………………… 2…………………………… 3…………………………..
Loại hình dự tuyển: Toàn thời gian Cộng tác viên
Thu nhập mong muốn:
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Điện thoại: Email:
Ngày sinh:……………….
Nơi sinh:…………………
Giới tính: Chiều cao:……………
Cân nặng:…………….
Số CMND:
Nơi cấp:…………Ngày cấp:…………
Địa chỉ hộ khẩu:
Địa chỉ liên lạc:
Sở thích cá nhân:
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong vòng 03 năm tới?
Anh/Chị biết được nhu cầu tuyển dụng của ACB thông qua:
Trang web ACB Bạn bè giới thiệu Quảng cáo tuyển dụng trên báo
Trang web việc làm (xin ghi rõ):…………………………………………….
Anh/Chị đã từng tham dự thi tuyển/phỏng vấn tại ACB? Có, vào thời gian:………… Chức danh ………………….
Không
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Năm
bắt
đầu
Năm
kết
thúc
Tên trường
(ghi rõ nước nếu học ở nước ngoài)
Chuyên ngành
Loại hình đào tạo
(chính quy, tại chức,
chuyên tu,...)
Xếp loại/
Hạn
g
Cao đẳng và dưới cao đẳng
Đại học và trên đại học
Các khóa đào tạo khác (Nếu là bằng IELTS, TOEFL hoặc TOEIC, vui lòng cho biết số điểm)
Thời gian Tên khóa học/ Chứng chỉ Trường đào tạo/ Nơi cấp
QF–15/TD – 06.12 Trang 1/2
Ảnh 3x4
Lý lịch ứng viên ACB - Trang 2
Lý lịch ứng viên ACB - Người đăng: tuananh-pham17071992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý lịch ứng viên ACB 9 10 229