Ktl-icon-tai-lieu

Marketing căn bản

Được đăng lên bởi akiranin
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP
PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Kinh tế kĩ thuật công
nghiệp, đồng thời để có những cung ứng dịch vụ cho sinh viên ngày càng tốt hơn, Phòng Đào tạo tiến
hành đợt khảo sát này nhằm thu thập những ý kiến đóng góp từ các bạn sinh viên để từ đó có những
điều chỉnh hợp lý cũng như cải tiến công tác đào tạo của Nhà trường. Để cuộc khảo sát được thành
công rất mong được sự hợp tác tích cực từ các bạn sinh viên!
Xin cám ơn!
I.

Quá trình học tập tại trường

1. Thời gian lên giảng đường của bạn chiếm bao nhiêu % thời gian quy định của khóa học?

☐ Rất ít đến lớp(< 50%)

☐ 50 - 80%

☐>=80%

2. Các bạn có được cung cấp đầy đủ đề cương môn học?

☐Không được biết ☐ Chỉ một số môn ☐ Được cung cấp
3. Các bạn có được giáo viên hướng dẫn về các tài liệu tham khảo môn học?

☐ Không được hướng dẫn

☐ Được hướng dẫn nhưng không tìm hiểu

☐Mượn tài liệu từ bạn bè pho to lại☐ Được hướng dẫn và luôn tìm hiểu thêm.
4. Thời gian lên lớp của giảng viên có đúng giờ hay không?

☐ Không khi nào đúng giờ☐Thường xuyên không đúng giờ
☐Thỉnh thoảng không đúng giờ☐ Luôn đúng giờ
5. Việc sử dụng dụng cụ, trang thiết bị giảng dạy của giảng viên trong giờ học?

☐ Không sử dụng ☐ Thỉnh thoảng☐ Tương đối

☐ Thường xuyên

6. Tiến trình giảng dạy của giảng viên?

☐ Luôn bám sát chương trình
☐Luôn đi lệch chương trình giảng dạy ☐ Lan man nhiều chủ đề khó tóm tắt nội dung
7. Sinh viên có phải học nhóm, thuyết trình, thực hành, thảo luận trong giờ học?

☐ Không

☐ Ít khi

☐ Tương đối

☐Thường xuyên

8. Giảng viên kiểm tra giữa kỳ của các bạn bằng cách?

☐ Tiểu luận nhóm ☐ Tiểu luận cá nhân

☐ Trắc nghiệm

☐ Tự luận

9. Cách giảng dạy của giảng viên có hấp dẫn bạn (giọng nói, âm điệu, cách trình bày…)

☐ Không thu hút

☐ Bình thường

☐ Tương đối

☐ Rất ấn tượng

10. Ở các bài kiểm tra, thi kết thúc môn bạn thích hình thức thi nào?

☐ Tự luận ☐ Trắc nghiệm ☐ Vừa trắc nghiệm và tự luận☐ Tùy môn
11. Đánh giá trang phục giảng viên.

☐ Rất lịch sự, trang nhã☐ Tương đối

☐ Bình thường

☐ Không lịch sự

12. Kiến thức chuyên môn của giảng viên?

☐ Chuyên sâu ☐ Kết hợp giữa bài giảng và thực tế☐ Bình thường ☐ Không tốt
13. Bạn có thường xuyên giao lưu ngoài giờ học với Giảng viên (dùng cơm, caffe,….)

☐ Thường xuyên ☐ Thỉnh thoảng Môn học: ………………………………….
☐ Không có
II.

Công tác quản lý và phục vụ đào tạo

STT

TIÊU CHÍ

1
2

5
6

Sinh viên biết đầy đủ kế hoạch giảng dạy, các tiêu chí đ...
PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ
Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Kinh tế kĩ thuật công
nghiệp, đồng thời để có những cung ứng dịch vụ cho sinh viên ngày càng tốt hơn, Phòng Đào tạo tiến
hành đợt khảo sát này nhằm thu thập những ý kiến đóng góp từ các bạn sinh viên để từ đó có những
điều chỉnh hợp lý cũng như cải tiến công tác đào tạo của Nhà trường. Để cuộc khảo sát được thành
công rất mong được sự hợp tác tích cực từ các bạn sinh viên!
Xin cám ơn!
I. Quá trình học tập tại trường
1. Thời gian lên giảng đường của bạn chiếm bao nhiêu % thời gian quy định của khóa học?
Rất ít đến lớp(< 50%) 50 - 80% >=80%
2. Các bạn có được cung cấp đầy đủ đề cương môn học?
Không được biết Chỉ một số môn Được cung cấp
3. Các bạn có được giáo viên hướng dẫn về các tài liệu tham khảo môn học?
Không được hướng dẫn Được hướng dẫn nhưng không tìm hiểu
Mượn tài liệu từ bạn bè pho to lại Đưc hướng dẫn và luôn tìm hiểu thêm.
4. Thời gian lên lớp của giảng viên có đúng giờ hay không?
Không khi nào đúng giờThường xuyên không đúng giờ
Thỉnh thoảng không đúng giờ Luôn đúng giờ
5. Việc sử dụng dụng cụ, trang thiết bị giảng dạy của giảng viên trong giờ học?
Không sử dụng Thỉnh thoảng Tương đối Thường xuyên
6. Tiến trình giảng dạy của giảng viên?
Luôn bám sát chương trình
Luôn đi lệch chương trình giảng dạy Lan man nhiều chủ đề khó tóm tắt nội dung
7. Sinh viên có phải học nhóm, thuyết trình, thực hành, thảo luận trong giờ học?
Không Ít khi Tương đối Thường xuyên
8. Giảng viên kiểm tra giữa kỳ của các bạn bằng cách?
Tiểu luận nhóm Tiểu luận cá nhân Trắc nghiệm Tự luận
9. Cách giảng dạy của giảng viên có hấp dẫn bạn (giọng nói, âm điệu, cách trình bày…)
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Marketing căn bản - Trang 2
Marketing căn bản - Người đăng: akiranin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Marketing căn bản 9 10 908