Ktl-icon-tai-lieu

MẪU BẢNG KÊ MUA HÀNG

Được đăng lên bởi Bui Phuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG KÊ MUA HÀNG
Kèm theo hóa đơn số 0000213 ngày 18/01/2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần quảng cáo truyền thông đầu tư thương mại và dịch vụ Five Stars
Địa chỉ: Nhà số 1, ngách 46/126, tổ 6, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
MST: 0103424674
Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH xây dựng Hưng Việt Vina
Địa chỉ: thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
MST: 0900864387
ĐVT: đồng
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tên hàng hóa dịch vụ

Đvt

Số lượng

Decan cửa ra vào

m2

17,30

Chữ A+in pipi cửa sổ

m2

4,00

Decal kính khu văn phòng

m2

18,73

Biển tên mica các phòng

cái

7,00

Decal kính khu tuyển sinh

m2

27,15

Decal xám phòng học

m2

5,80

Decal logo cửa chính

m2

3,27

Decal PP phòng VIP + Văn phòng

m2

20,12

Decal Icon

m2

2,00

TỔNG
Thuế VAT 10%
GÍA TRỊ SAU THUẾ
Người mua hàng

Người bán hàng

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

Đơn giá
165.00
0
165.00
0
165.00
0
273.12
1
165.00
0
165.00
0
165.00
0
165.00
0
165.00
0

Thành tiền
2.854.50
0
660.00
0
3.090.45
0
1.911.85
0
4.479.75
0
957.00
0
539.55
0
3.319.80
0
330.00
0
18.142.90
0
1.814.29
0
19.957.19
0

Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

...
BẢNG KÊ MUA HÀNG
Kèm theo hóa đơn số 0000213 ngày 18/01/2016
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016
Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần quảng cáo truyền thông đầu tư thương mại và dịch vụ Five Stars
Địa chỉ: Nhà số 1, ngách 46/126, tổ 6, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
MST: 0103424674
Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH xây dựng Hưng Việt Vina
Địa chỉ: thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
MST: 0900864387
ĐVT: đồng
STT Tên hàng hóa dịch vụ Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền
1
Decan cửa ra vào m2 17,30
165.00
0
2.854.50
0
2
Chữ A+in pipi cửa sổ m2 4,00
165.00
0
660.00
0
3
Decal kính khu văn phòng m2 18,73
165.00
0
3.090.45
0
4
Biển tên mica các phòng cái 7,00
273.12
1
1.911.85
0
5
Decal kính khu tuyển sinh m2 27,15
165.00
0
4.479.75
0
6
Decal xám phòng học m2 5,80
165.00
0
957.00
0
7
Decal logo cửa chính m2 3,27
165.00
0
539.55
0
8
Decal PP phòng VIP + Văn phòng m2 20,12
165.00
0
3.319.80
0
9
Decal Icon m2 2,00
165.00
0
330.00
0
TỔNG
18.142.90
0
Thuế VAT 10%
1.814.29
0
GÍA TRỊ SAU THUẾ
19.957.19
0
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
MẪU BẢNG KÊ MUA HÀNG - Người đăng: Bui Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU BẢNG KÊ MUA HÀNG 9 10 577