Ktl-icon-tai-lieu

mẫu Báo cáo hoạt động

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Hà
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bản báo cáo hoạt động nhóm trong 6 tuần qua (12/8 – 23/9)
1. Mục tiêu: “ Cả nhóm phải vào tầng nghe tốt”
2. Kết quả: Viên

: điếc câm (ko đạt)

Vương : nghe nắm ý chính (ko đạt)
Linh : nghe được (ko đạt)
Hà

: nghe tốt

Dung : nghe rất tốt
Kết luận: “ Nhóm đã thất bại lần thứ 1”
Dù những từ Thầy đọc đã lặp đi lặp lai đến 70%.
3. Nguyên nhân:
3.1.

Từ nhóm trưởng:

• Mình đã định hướng sai cho các bạn, đáng ra nên giúp các bạn
nghe longman đọc (không nhìn) rồi viết ra phiên âm thật tốt sau
đó mới đến giai đoạn nhìn từ rồi viết phiên âm.

• Đã nhận ra điểm yếu tâm lý trong Viên nhưng ko hỗ trợ ngay và
có sự chủ quan lớn với Viên.( sự quan tâm dồn vào Vương và
Linh là chủ yếu).

• Có thể chưa mang đến cảm hứng ham học thực sự.

3.2.

Từ thành viên:

• Các bạn chưa chủ động trong việc học (Linh, Vương): không
đảm bào đủ thời gian học/ 1 ngày, không kịp tiến độ chung của
nhóm.

• “Đôi bạn cùng tiến” Dung và Linh không hỗ trợ được cho nhau.

• Sự chủ quan của Viên.

4. Kết quả đáng kể:
• Đến thời điểm hiện tại, Linh đã cho anh thấy được hi vọng và quyết tâm
từ em, điều mà 2 tuần trước anh không cảm nhận được (thời điểm a có
uy nghĩ giao hẳn em về cho Thầy)
• Vương đã cố gắng để theo kịp tiến độ chung của nhóm, nhưng rút kinh
nghiệm “đừng để nước đến chân mới nhảy”.

• Viên luôn duy trì tốt tiến độ nên việc em rơi vào điếc câm là một bất ngờ
lớn.

• Dung cho thấy sự nghiêm túc rất cao nên kết quả em đạt được là xứng
đáng.

• Chúng ta thất bại nhưng ai cũng đã có cố gắng.
5. Mục đóng góp để nhóm ta hoạt động hiệu quả hơn
Các bạn nhiệt tình cho ý kiến về bản báo cáo này, đây là quan điểm cá nhân của
mình nên nhiều điểm còn chưa đúng. Các bạn cứ cho ý kiến thực lòng, mạnh
dạn, mình rất cần điều đó…
5.1.

Nguyễn Quang Hà 181

• Bất cứ buổi ol, off nào cũng đều phải đúng giờ, nhưng lúc gấp
đến không kịp các bạn phải nhắn tin/gọi điện trước để mình khỏi
chờ. (chờ đợi không phải là hạnh phúc :D).

• Các bạn chủ động đề xuất giờ ol/off

• Hãy dành ra ít nhất 3x60 = 180 phút mỗi ngày để học tiếng Anh.

• Vẫn mong sự tích cực, chủ động đến từ các bạn.

• Lên mục tiêu cho từng từng tuần và sẽ có phạt, thưởng rõ ràng vì
sắp tới chúng ta sẽ thật sự lao đao với việc nghe và nói thường
xuyên.

Các bạn viết tiếp nghe, HELP ME !

of a person or part of the body) (sometimes disapproving) not covered with
much flesh (the soft substance between the skin and bones of animal or
human bodies

...
Bản báo cáo hoạt động nhóm trong 6 tuần qua (12/8 – 23/9)
1. Mục tiêu : “ Cả nhóm phải vào tầng nghe tốt”
2. Kết quả : Viên : điếc câm (ko đạt)
Vương : nghe nắm ý chính (ko đạt)
Linh : nghe được (ko đạt)
: nghe tốt
Dung : nghe rất tốt
Kết luận: “ Nhóm đã thất bại lần thứ 1”
Dù những từ Thầy đọc đã lặp đi lặp lai đến 70%.
3. Nguyên nhân :
3.1. Từ nhóm trưởng:
Mình đã định hướng sai cho các bạn, đáng ra nên giúp các bạn
nghe longman đọc (không nhìn) rồi viết ra phiên âm thật tốt sau
đó mới đến giai đoạn nhìn từ rồi viết phiên âm.
Đã nhận ra điểm yếu tâm lý trong Vn nhưng ko hỗ trợ ngay và
có sự chủ quan lớn với Viên.( sự quan tâm dồn vào Vương và
Linh là chủ yếu).
Có thể chưa mang đến cảm hứng ham học thực sự.
3.2. Từ thành viên:
Các bạn chưa chủ động trong việc học (Linh, Vương): không
đảm bào đủ thời gian học/ 1 ngày, không kịp tiến độ chung của
nhóm.
mẫu Báo cáo hoạt động - Trang 2
mẫu Báo cáo hoạt động - Người đăng: Nguyễn Quang Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mẫu Báo cáo hoạt động 9 10 913