Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản làm việc

Được đăng lên bởi vandiepvp
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
V/v xác định đối tượng hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ Lê Tiến Hợi
Hôm nay, hồi ..........giờ........ngày.....tháng 7 năm 2015.
Tại:.............................................................................................................................
Chúng tôi gồm.
* Đại diện UBND xã:
1/Ông:.......................................Chứcvụ:.......................…………………………
2/Ông: ......................................Chức vụ:………………………………………..
*Đại diện thôn dân cư:
1/ Ông:………………………………..Chức cụ:…………………………………..
* Đại diện gia đình liệt sỹ:
1/Ông (bà):......................................Năm sinh:..................Quốc tịch:........................
Địa chỉ:.......................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:..............…Ngày cấp:...........….Nơi cấp:.........................
Quan hệ với liệt sỹ:………………………………………………………
2/Ông (bà):......................................Năm sinh:..................Quốc tịch:........................
Địa chỉ:.......................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:..............…Ngày cấp:...........….Nơi cấp:.........................
Quan hệ với liệt sỹ:………………………………………………………
Nội dung làm việc:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ý kiến tham gia:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
V/v xác định đối tượng hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ Lê Tiến Hợi
Hôm nay, hồi ..........giờ........ngày.....tháng 7 năm 2015.
Tại:.............................................................................................................................
Chúng tôi gồm.
* Đại diện UBND xã:
1/Ông:.......................................Chứcvụ:.......................…………………………
2/Ông: ......................................Chức vụ:………………………………………..
*Đại diện thôn dân cư:
1/ Ông:………………………………..Chức cụ:…………………………………..
* Đại diện gia đình liệt sỹ:
1/Ông (bà):......................................Năm sinh:..................Quốc tịch:........................
Địa chỉ:.......................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:..............Ngày cấp:...........….Nơi cấp:.........................
Quan hệ với liệt sỹ:………………………………………………………
2/Ông (bà):......................................Năm sinh:..................Quốc tịch:........................
Địa chỉ:.......................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:..............Ngày cấp:...........….Nơi cấp:.........................
Quan hệ với liệt sỹ:………………………………………………………
Nội dung làm việc:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ý kiến tham gia:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Mẫu biên bản làm việc - Trang 2
Mẫu biên bản làm việc - Người đăng: vandiepvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu biên bản làm việc 9 10 8