Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu CV hay

Được đăng lên bởi Hoài Trang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng Hòa Xã HộI Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



BẢNG GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH BẢN THÂN
Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty ……………………
- Phòng hành chánh nhân sự
Qua thông tin tuyển dung…………………………. của Quí công ty được đăng trên trang
web ……………………, tôi xin được tóm tắt lý lịch bản thân, quá trình học tập và công
tác
Tên tôi là:

: TRẦN THỊ A

Ngày, tháng, năm sinh

: Ngày 05 tháng 09 năm 1979

Hiện đang sinh sống tại

: TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại liên lạc

: 092222222

Email:

QUÁ TRÌNH HỌC VẤN:

Năm 1995
Năm 2000

: Tốt nghiệp PTTH Ngô Quyền
: Tốt nghiệp Cử Nhân Kinh Tế – Đại Học Kinh Tế TP.HCM

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP:







Trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng công việc và khẳng định công việc đang
làm là một nghề thực thụ và chuyên nghiệp
Học thêm kiến thức về quản trị nhân sự, Luật lao động, chính sách và các kỹ năng
đánh giá con người, nghệ thuật dùng người
Mong muốn trở thành một người quản lý giỏi và thành công ở các vị trí cao như
Trưởng phòng Hành chánh Nhân sự, Giám đốc nhân sự
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ 05/2001 đến 09/2009:
Nhân viên nhân sự Công Ty
CP CBA – KCN Biên hòa 2

Mô tả công việc:




o

Thời gian từ 05/2001 đến 08/2003: Theo dõi sản
xuất, lên kế hoạch sản xuất
Từ 10/2003 đến 09/2009
Tuyển dụng& đào tạo: Tiếp nhận nhu cầu tuyển

dụng của các bộ phận, tổng hợp và báo cáo cho Gíam
đốc nhân sự để triển khai kế hoạch tuyển dụng theo Qui
trình tuyển dụng
o

Soạn hợp đồng lao động: Thực hiện soạn hợp
đồng lao động thử việc, theo dõi đánh giá của các bộ
phận và soạn hợp đồng lao động chính thức cho người
lao động

o

Chấm công/tính lương: Thực hiện việc chấm công
cho người lao động hàng ngày, công tăng ca và tổng
hợp tính lương, phép năm và các phụ cấp hàng tháng
nếu có

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN:
Chịu trách thực hiện công tác tăng giảm bảo hiểm, các
chính sách chế độ thai sản, chế độ ốm đau cho người
lao động theo đúng qui định
Thực hiện báo cáo quĩ lương hàng tháng, quí, năm và báo
cáo chuyển nộp quĩ lương BHXH hàng tháng
o

Chính sách phúc lợi khác:
- Tham gia thực hiện các phong trào sự kiện theo
qui chế chính sách của công ty
- Thực hiện cập nhận danh sách và đề xuất thưởng
bình bầu cho người lao động theo qui định và chính sách
của Công ty.
- Thực hiện giải quyết các chế độ thanh toán thôi
việc cho CBCNV công ty sau thôi việc theo qui định của
Luật lao động và qui chế công ty.
o

o
Từ 09/2009 đến hiện tại:
Trợ lý Trưởng phòng
TCHC – Công ty TNHH
ABC – BH - ĐN

Liên hệ làm việc với cơ quan bảo ...
Cộng Hòa Xã HộI Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH BẢN THÂN
Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty ……………………
- Phòng hành chánh nhân sự
Qua thông tin tuyển dung…………………………. của Quí công ty được đăng trên trang
web ……………………, tôi xin được tóm tắtlịch bản thân, quá trình học tập và công
tác
Tên tôi là:
: TRẦN THỊ A
Ngày, tháng, năm sinh
: Ngày 05 tháng 09 năm 1979
Hiện đang sinh sống tại : TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại liên lạc
: 092222222 Email:
QUÁ TRÌNH HỌC VẤN:
Năm 1995 : Tốt nghiệp PTTH Ngô Quyền
Năm 2000 : Tốt nghiệp Cử Nhân Kinh Tế – Đại Học Kinh Tế TP.HCM
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP:
Trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng công việc và khẳng định công việc đang
làm là một nghề thực thụ và chuyên nghiệp
Học thêm kiến thức về quản trị nhân sự, Luật lao động, chính sách các kỹ năng
đánh giá con người, nghệ thuật dùng người
Mong muốn trở thành một người quản giỏi thành công các vị trí cao như
Trưởng phòng Hành chánh Nhân sự, Giám đốc nhân sự
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
Từ 05/2001 đến 09/2009:
Nhân viên nhân sự Công Ty
CP CBA – KCN Biên hòa 2
Mô tả công việc:
Thời gian từ 05/2001 đến 08/2003: Theo dõi sản
xuất, lên kế hoạch sản xuất
Từ 10/2003 đến 09/2009
o Tuyển dụng& đào tạo: Tiếp nhận nhu cầu tuyển
Mẫu CV hay - Trang 2
Mẫu CV hay - Người đăng: Hoài Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu CV hay 9 10 459