Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(NHÀ ĐĂNG KÝ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày

tháng

năm 200

ĐƠN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ văn bản số 788/TY-QLT ngày 05/12/2003 của Cục Thú y về việc
hướng đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam;

NHÀ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM THUỐC THÚ Y:
Tên nhà đăng ký :……………………………………………………...
Địa chỉ

:…………………………….......................................

Số điện thoại
Email:

: ………….. ……………Số Fax …………………..
:……………………………………..………………

Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..

NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC THÚ Y
Tên

:…….………………………………………………….....

Địa chỉ

:……………………………...............................................

Số điện thoại :……………………Số Fax.....................………….….....
Email:

:……………………………………..………………….....

Chúng tôi xin đăng ký lưu hành sản phẩm thuốc thú y sau đây:
- Tên của sản phẩm:
- Dạng bào chế của sản phẩm:
- Thành phần và hàm lượng các chất có trong sản phẩm:
- Các dạng đóng gói của sản phẩm:
- Chỉ định điều trị và liều lượng sử dụng cho từng loài động vật:
- Thời gian ngừng sử dụng thuốc đối với từng loài động vật để khai thác thịt,
trứng và sữa (nếu cần thiết):

Khi được phép lưu hành, chúng tôi cam đoan chấp hành đúng các quy định của
pháp luật Việt Nam về thuốc thú y và các điều luật khác có liên quan.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu công ty

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÓM TẮT ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM
(SPC = Summary of Product Characteristic)

1/ Tên của sản phẩm:
2/ Dạng bào chế của sản phẩm
3/ Đường dùng thuốc
4/ Thành phần, hàm lượng hoạt chất có trong công thức của sản phẩm
5/ Những đặc tính dược lý của sản phẩm bao gồm:
- Đặc tính dược lực học
- Đặc tính dược động học
6/ Những chỉ định về điều trị và liều lượng sử dụng
7/ Những cảnh báo khi sử dụng
8/ Những cảnh báo cho người sử dụng thuốc để phòng, trị bệnh cho động vật
9/ Thời gian ngừng sử dụng thuốc (withdraw time)
10/ Những thông tin về sử dụng thuốc
11/ Tên và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mã hiệu biểu mẫu: BM-08/CTY-05

Ngày ban hành: 23/5/208

NHÃN CỦA SẢN PHẨM

1/ Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

2/ Nhãn trung gian:

3/ Bản hướng dẫn dùng thuốc:

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
(NHÀ ĐĂNG KÝ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số :………../ĐK-CT (Địa danh), ngày tháng năm 200
ĐƠN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y
Kính gi: Cục Thú y
Căn cứ văn bản số 788/TY-QLT ngày 05/12/2003 của Cục Thú y về việc
hướng đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam;
NHÀ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM THUỐC THÚ Y:
Tên nhà đăng ký :……………………………………………………...
Địa chỉ :…………………………….......................................
Sđiện thoại : ………….. ……………Số Fax …………………..
Email: :……………………………………..………………
Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..
NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC THÚ Y
Tên :…….………………………………………………….....
Địa chỉ :……………………………...............................................
Sđiện thoại :……………………Số Fax.....................………….….....
Email: :……………………………………..………………….....
Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y - Trang 2
Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y 9 10 844