Ktl-icon-tai-lieu

mẫu đăng ký vé xe bus

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU ĐĂNG KÝ LÀM THẺ VÉ THÁNG XE BUÝT

Tuyến buýt đăng ký:
Một tuyến
(Ghi số hiệu tuyến vào ô)
Liên tuyến: Bình thường
(Không đi tuyến 54)
Liên tuyến và Tuyến 54
(Đi tất cả các tuyến)
(Đánh dấu vào ô cần đăng ký)
Họ và tên:

(Ảnh
2x3)

(Ảnh
2x3)

..................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.......................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Trường/Cơ quan: .............................................................................................................
Lớp/Khoá học: ................................................................................................................
Điểm nhận thẻ: ................................................................................................................
Điện thoại liên hệ (nếu có): .............................................................................................
Một số quy định với khách hàng khi đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt:
1.
Đối tượng ưu tiên: Học sinh phổ thông, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng,
Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể cán bộ, bộ đội đi học), những trường hợp
là người khiếm thị (có xác nhận của Hội người mù quận, huyện, thành phố)...
2. Sử dụng ảnh đúng kích thước, áo sáng màu khi đăng ký làm thẻ vé tháng (2 ảnh). Không
nhận đơn đăng ký làm thẻ vé tháng của khách hàng sử dụng ảnh mờ, mốc, áo tối mầu (đỏ,
đen, tím than).
3. Sau 2 tháng thẻ vé tháng sẽ bị huỷ nếu khách hàng không đến nhận.
4. Quý khách không được tự ý thay đổi kết cấu của thẻ vé tháng, không ép lại thẻ bằng giấy
lụa mềm. Tất cả các trường hợp thẻ cũ, nát quý khách hàng liên hệ với các điểm bán vé
để làm lại thẻ vé tháng mới.
5. Đối với các loại thẻ ưu tiên, bắt buộc phải đóng dấu xác nhận của nhà trường giáp lai
vào một ảnh. Khi mua tem vé tháng, đề nghị xuất trình thẻ học sinh, sinh viên để nhân
viên bán tem vé tháng kiểm tra.
6.
Tất cả các trường hợp không đủ thông tin, nhân viên bán vé sẽ trả lại đơn đăng ký cho
khách hàng để bổ sung.
7.
Mọi thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ qua đường dây nóng: 8.43.63.93 9.76.35.85 (máy lẻ 318) hoặc truy cập website: www.hanoib...
MẪU ĐĂNG KÝ LÀM THẺ VÉ THÁNG XE BUÝT
Tuyến buýt đăng ký:
Một tuyến (Ghi số hiệu tuyến vào ô)
Liên tuyến: Bình thường (Không đi tuyến 54)
Liên tuyến và Tuyến 54 (Đi tất cả các tuyến)
(Đánh dấu vào ô cần đăng ký)
Một số quy định với khách hàng khi đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt:
1. Đối tượng ưu tiên: Học sinh phổ thông, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng,
Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể cán bộ, bộ đội đi học), những trường hợp
là người khiếm thị (có xác nhận của Hội người mù quận, huyện, thành phố)...
2. Sử dụng ảnh đúng kích thước, áo sáng màu khi đăng làm thẻ tháng (2 ảnh). Không
nhận đơn đăng ký làm thẻ vé tháng của khách hàng sử dụng ảnh mờ, mốc, áo tối mầu (đỏ,
đen, tím than).
3. Sau 2 tháng thẻ vé tháng sẽ bị huỷ nếu khách hàng không đến nhận.
4. Quý khách không được tự ý thay đổi kết cấu của thẻ tháng, không ép lại thẻ bằng giấy
lụa mềm. Tất cả các trường hợp thẻ cũ, nát quý khách hàng liên hệ với các điểm bán
để làm lại thẻ vé tháng mới.
5. Đối với các loại thẻ ưu tiên, bắt buộc phải đóng dấu xác nhận của nhà trường giáp lai
vào một ảnh. Khi mua tem vé tháng, đề nghị xuất trình thẻ học sinh, sinh viên để nhân
viên bán tem vé tháng kiểm tra.
6. Tất cả các trường hợp không đủ thông tin, nhân viên bán vé sẽ trả lại đơn đăng ký cho
khách hàng để bổ sung.
7. Mọi thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ qua đường dây nóng: 8.43.63.93 -
9.76.35.85 (máy lẻ 318) hoặc truy cập website: www.hanoibus.com.vn
Người đăng ký Xác nhận của đơn vị
(chỉ áp dụng với đối tượng ưu tiên)
Họ và tên: ..................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:.......................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Trường/Cơ quan: .............................................................................................................
Lớp/Khoá học: ................................................................................................................
Điểm nhận thẻ: ................................................................................................................
Điện thoại liên hệ (nếu có): .............................................................................................
(Ảnh
2x3)
(Ảnh
2x3)
mẫu đăng ký vé xe bus - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu đăng ký vé xe bus 9 10 721