Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin việc

Được đăng lên bởi quyen-than
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐƠN XIN VIỆC

Ảnh 3x4

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:

Ngày sinh:

Số CMTND:

Nơi sinh:
Tình trạng hôn nhân:
Đã kết hôn
Chưa kết hôn

Ngày cấp:
Điện thoại nhà:
Điện thoại di động:

Giới tính: Nam
Nữ
Chiều cao: m Cân nặng: kg
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ thường trú:
Người báo tin trong trường hợp khẩn cấp:
Địa chỉ:
Bạn có người quen làm việc tại AIPS không? Có
Không
(Nếu có bạn vui lòng cho biết tên, chức vụ, phòng ban công tác):

Nơi cấp:

Quan hệ:
Điện thoại:

Thành phần gia đình (chồng/vợ/con/bố/mẹ/anh chị em ruột)
Quan hệ
Họ và tên
Chức vụ và đơn vị công tác

II. THÔNG TIN DỰ TUYỂN
Chức danh dự tuyển: Nguyện vọng 1
Ngày có thể bắt đầu làm việc:

Nguyện vọng 2:
Thu nhập mong muốn:

Bạn có thể làm việc ngoài giờ không?

Bạn đồng ý thay đổi địa điểm làm việc không?

Bạn có thể đi công tác không?

Có
Không
Lý do khác
Có
Không
Lý do khác
Có
Không
Lý do khác
Bạn đã từng tham gia tuyển dụng tại AIPS lần nào chưa?
Đã tham gia
Chưa tham gia
(Nếu có bạn vui lòng cho biết thời gian, vị trí bạn đã tham gia tuyển dụng lần trước)
Bạn biết thông tin tuyển dụng này từ nguồn nào?
Báo chí
Internet
Website của AIPS
Bạn dự định gì cho tương lai trong vòng 3 năm tới?
Có một công việc tốt
Học thêm

Bạn bè giới thiệu

Mối quan hệ khác

Học thêm cao học

Mục tiêu khác

III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chuyên ngành
Năm

Năm

Bắt đầu

Kết thúc

Chuyên ngành

Tên trường

Đất nước

Bằng hoặc

Xếp

Chứng chỉ

loại

2. Các chương trình đào tạo khác (không kể ngoại ngữ và vi tính)
Thời gian

Chuyên ngành đào tạo

Tên trường/đơn vị đào tạo

(từ…đến…)

Đất nước

Bằng hoặc

Xếp

Chứng chỉ

loại

3. Ngoại ngữ
Các ngoại ngữ

Bằng/

Xếp loại/

có thể sử dụng

Chứng chỉ

Điểm

Ngày cấp

Chi tiết (Tốt, khá, trung bình, yếu)
Nghe
Nói
Đọc
Viết

4. Các chương trình vi tính có thể sử dụng thành thạo:
…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
IV. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Bạn liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc hiện tại kể trước)
Thời gian: (Từ….đến)

Tên Công ty:

Vị trí công việc:

Mức lương cuối cùng:

Mô tả ngắn gọn về công việc và các thành tích đã đạt được:

Lý do nghỉ việc:

Thời gian: (Từ….đến)

Mức lương cuối cùng:

Tên Công ty:

Vị trí công việc:

Mô tả ngắn gọn về công việc và các thành tích đã đạt được:

Lý do nghỉ việc:

Thời gian: (Từ….đến)

Mức lương cuối cùng:

Tên Công ty

Vị trí công việc:

Mô tả ngắn gọn về công việc và các thành tích đã đạt được:

Lý do nghỉ việc:

Thời gian: (Từ….đến)

Mức lương cuối cùng:

Tên Công ty

Vị trí công việc:

Mô tả ngắn gọn...
ĐƠN XIN VIỆC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Ngày sinh:
Nơi sinh:
Số CMTND:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Giới tính: Nam Nữ
Tình trạng hôn nhân: Điện thoại nhà:
Chiều cao: m Cân nặng: kg
Đã kết hôn Chưa kết hôn
Điện thoại di động:
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ thường trú:
Người báo tin trong trường hợp khẩn cấp:
Địa chỉ:
Quan hệ:
Điện thoại:
Bạn có người quen làm việc tại AIPS không? Có Không
(Nếu có bạn vui lòng cho biết tên, chức vụ, phòng ban công tác):
Thành phần gia đình (chồng/vợ/con/bố/mẹ/anh chị em ruột)
Quan hệ Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
II. THÔNG TIN DỰ TUYỂN
Chức danh dự tuyển: Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2:
Ngày có thể bắt đầu làm việc: Thu nhập mong muốn:
Bn có th làm vic ngoài gi kng?
Không Lý do khác
Bạn có thể đi công tác không?
Có Không Lý do khác
Bn đng ý thay đi đa đim làm vic không?
Không Lý do khác
Bạn đã từng tham gia tuyển dụng tại AIPS lần nào chưa? Đã tham gia Chưa tham gia
(Nếu có bạn vui lòng cho biết thời gian, vị trí bạn đã tham gia tuyển dụng lần trước)
Bạn biết thông tin tuyển dụng này từ nguồn nào?
Báo chí Internet Website của AIPS Bạn bè giới thiệu Mối quan hệ khác
Bạn dự định gì cho tương lai trong vòng 3 năm tới?
Có một công việc tốt Học thêm Học thêm cao học Mục tiêu khác
III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chuyên ngành
Năm
Bắt đầu
Năm
Kết thúc
Chuyên ngành Tên trường Đất nước Bằng hoặc
Chứng chỉ
Xếp
loại
Ảnh 3x4
Mẫu đơn xin việc - Trang 2
Mẫu đơn xin việc - Người đăng: quyen-than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đơn xin việc 9 10 883