Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----o0o---ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
(Đối với Bản án số ...................... ngày..................... của Toà án nhân dân .......................)
Kính gửi: THI HÀNH ÁN .................................................................................................
Tôi tên là: .............................................................. Sinh năm: .............................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Tôi làm đơn này yêu cầu Thi hành án................ thi hành Bản án số: ....................................
ngày ................................ của Toà án Nhân dân ...................................................................
Nội dung yêu cầu: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tôi kính mong Thi hành án .......................................... yêu cầu: (người phải thi hành án)
thực hiện các yêu cầu trên theo bản án đã tuyên.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Đính kèm: (bản sao)
Tỉnh/ thành phố… , ngày … tháng … năm …
- Bản án số …
Người yêu cầu
- CMND, Hộ khẩu

...
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập T Do Hạnh Phúc
----o0o----
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
(Đối với Bản án s ...................... ngày..................... của Toà án nhân dân .......................)
Kính gửi: THI HÀNH ÁN .................................................................................................
Tôi tên là: .............................................................. Sinh năm: .............................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Tôi làm đơn y yêu cầu Thi hành án................ thi hành Bản án số: ....................................
ngày ................................ của Toà án Nhân dân ...................................................................
Nội dung yêu cầu: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tôi kính mong Thi hành án ..........................................u cầu: (người phải thi hành án)
thực hiện các yêu cầu trên theo bản án đã tuyên.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Đính kèm: (bản sao)
- Bản án số
- CMND, Hộ khẩu
Tỉnh/ thành phố , ngày tháng năm
Người yêu cầu
Mẫu đơn yêu cầu thi hành án - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn yêu cầu thi hành án 9 10 912