Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng anh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 93 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Client/Prospect Contact Log
Sales Representative
........................................................................................................................
Company: .........................................................................................................
Contact(s): .......................................................................................................
Address: .......................................... Tel: .........................................................
D
at
e

Comm
ents

Next
Call/Contact?

Sale?

...
Client/Prospect Contact Log
Sales Representative
........................................................................................................................
Company: .........................................................................................................
Contact(s): .......................................................................................................
Address: .......................................... Tel: .........................................................
D
at
e
Comm
ents
Next
Call/Contact?
Sale?
Mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng anh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng anh 9 10 114