Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giáo án

Được đăng lên bởi Quang Hướng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học:............................
Họ và tên người giảng:...........
Năm học:............................

Quyển số:.....

Mô đun 3. Đưa lý thuyết giáo dục vào thực tế

GIÁO ÁN SỐ:.................

Thời gian thực hiện:.......................................
Tên chương:...................................................
........................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm.................

TÊN BÀI:........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian:.....................

.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
MẪU GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
SỔ GIÁO ÁN
LÝ THUYẾT
Môn học:............................
Họ và tên người giảng:...........
Năm học:............................
Quyển số:.....
Mô đun 3. Đưa lý thuyết giáo dục vào thực tế
Mẫu giáo án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu giáo án - Người đăng: Quang Hướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mẫu giáo án 9 10 618