Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu MG-4
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh...
Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Số .................................................

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa) ........................................................................................
Tên giao dịch:..............................................................................................................................
Tên viết tắt:..................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Fax:.................................. Email:........................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Vốn điều lệ: ............................................................................................................................
5. Tên chủ sở hữu:.......................................................................................................................
Quyết định thành lập (đối với tổ chức) của.................................................................................
Số................................................................ ngày: .....................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) số:.............................................
do:................................................................................... cấp ngày: ............................................
Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Điện thoại:...
Mẫu MG-4
Sở kế hoạch đầu tỉnh... CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng đăng kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Số .................................................
1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa) ........................................................................................
Tên giao dịch:..............................................................................................................................
Tên viết tắt:..................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Fax:.................................. Email:........................................
3. Ngành, nghề kinh doanh:........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Vốn điều lệ: ............................................................................................................................
5. Tên chủ sở hữu:.......................................................................................................................
Quyết định thành lập (đối với tổ chức) của.................................................................................
Số................................................................ ngày: .....................................................................
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (đối với doanh nghiệp) số:.............................................
do:................................................................................... cấp ngày: ............................................
Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Điện thoại:.............................................................Fax:..............................................................
6. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: .................................................................
.................................................................................................... Nam/Nữ
Chức danh:..................................................................................................................................
Sinh ngày: .................................n tộc: ................................Quốc tịch:..................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.................................................................................
Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp:...............................................................................
Nơi đăng hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Chỗ hiện tại:.............................................................................................................................
Chữ ký:........................................................................................................................................
7. Tên, địa chỉ chi nhánh:............................................................................................................
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên - Trang 2
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên 9 10 631