Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy khai đăng ký xe

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01

BIỂN SỐ CŨ:……………

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE
Họ và tên chủ xe:.............................................. Năm sinh:.....................................................
Nơi thường trú:.......................................................................................................................
Số CMND (Hộ chiếu):................... Cấp ngày:.....................Tại:............................................
Có chiếc xe:...............................Nhãn hiệu:.............................Số loại:..................................
Loại xe:........................Màu sơn:....................................Năm sản xuất:................................
Tên động cơ:................Dung tích:.......................................Công suất...................................
Kích thước bao: - Dài:………….m; Rộng:…………….m; Cao……………….…m;
Tự trọng:......................................................................... kg;
Tải trọng: - Số chỗ ngồi:…………..; đứng:………..….; nằm……………….…........
- Hàng hoá:…………….kg;
Số máy:………………………………..
Số khung:……………….............
Nơi dán bản cà số khung

Nơi dán bản cà số máy

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT

Loại chứng từ

Số chứng từ

Cơ quan cấp

Ngày cấp

Ghi chú

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên đây là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
………..ngày…..tháng….năm200….
CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

TRƯỞNG PHÒNG CSGT

- Giấy khai đăng ký xe dùng cho đăng ký xe mới, đổi, cấp lại biển số, đăng ký xe, thay tổng thành máy, khung
màu sơn xe.

(Mẫu này có thể in ra để sử dụng)

2

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
BIỂN SỐ CŨ:……………
GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE
Họ tên chủ xe:..............................................Năm sinh:.....................................................
Nơi thường trú:.......................................................................................................................
Số CMND (Hộ chiếu):...................Cấp ngày:.....................Tại:............................................
chiếc xe:...............................Nhãn hiệu:.............................Số loại:..................................
Loại xe:........................Màu sơn:....................................Năm sản xuất:................................
Tên động cơ:................Dung tích:.......................................Công suất...................................
Kích thước bao: - Dài:………….m; Rộng:…………….m; Cao……………….…m;
Tự trọng:.........................................................................kg;
Tải trọng: - Số chỗ ngồi:…………..; đứng:………..….; nằm……………….…........
- Hàng hoá:…………….kg;
Số máy:……………………………….. Số khung:……………….............
THỐNG CHỨNG TỪ ĐĂNG XE
TT Loại chứng từ Số chứng từ quan cấp Ngày cấp Ghi chú
Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên đây là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
………..ngày…..tháng….năm200….
CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC CHỦ XE
(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu xe quan)
TRƯỞNG PHÒNG CSGT
- Giấy khai đăng xe dùng cho đăng xe mới, đổi, cấp lại biển số, đăng xe, thay tổng thành máy, khung
màu sơn xe.
Nơi dán bản s máy
Nơi dán bản s khung
Mẫu số 01
Mẫu giấy khai đăng ký xe - Trang 2
Mẫu giấy khai đăng ký xe - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu giấy khai đăng ký xe 9 10 7