Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT …..

CỘNG HÒA
CỘNG
XÃ HÒA
HỘI CHỦ
XÃ HỘI
NGHĨA
CHỦVIỆT
NGHĨA
NAM
VIỆT NAM

TRƯỜNG ………

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

-------------

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời Ông (bà):...........................................................................................
Phụ huynh em:....................................................... Học lớp:.............................................
Đúng vào lúc ………. ngày …. tháng ….. năm 20…
Đến tại văn phòng Trường:................................................................................................
Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học..................
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
………, ngày … tháng … năm ……..
GVCN

...
PHÒNG GD & ĐT ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ………
-------------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do Hạnh phúc
-------------------------
GIẤY MỜI PHỤ HUYNH
Trân trọng kính mời Ông (bà):...........................................................................................
Phụ huynh em:....................................................... Học lớp:.............................................
Đúng vào lúc ………. ngày …. tháng ….. năm 20…
Đến tại văn phòng Trường:................................................................................................
Để thông báo tình nh học tập rèn luyện của học sinh trong năm học..................
Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn.
………, ngày tháng năm ……..
GVCN
Mẫu giấy mời họp phụ huynh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy mời họp phụ huynh 9 10 112