Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hoàn trả hàng Tiếng anh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Merchandise Return
Customer Information:
Họ và tên
Địa chỉ
Reason for Return
Credit
Exchange
Given:
Invoice #

Credit

Điện thoại

Cash

Item/Chi tiết

Charge MC/Visa/Amex #
Số lượng

Giá

Total

Total

...
Merchandise Return
Customer Information:
Họ và tên Điện thoại
Địa chỉ
Reason for Return
Credit
Given:
Exchange Credit Cash Charge MC/Visa/Amex #
Invoice # Item/Chi tiết Số lượng Giá Total
Total
Mẫu hoàn trả hàng Tiếng anh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu hoàn trả hàng Tiếng anh 9 10 244