Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng Tiếng anh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Customer:
Contact:

Customer service request
Date:
Originator:
Department:

Telephone:
Customer complaint:
Customer Requests the Following Action:
Person Assigned for Resolution:
Recommended Action/Action Taken:

Customer Follow-up Notes:
Issue Resolved: yes
no

Telephone:

...
Customer service request
Customer: Date:
Contact: Originator:
Department:
Telephone: Telephone:
Customer complaint:
Customer Requests the Following Action:
Person Assigned for Resolution:
Recommended Action/Action Taken:
Customer Follow-up Notes:
Issue Resolved: yes no
Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng Tiếng anh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng Tiếng anh 9 10 669