Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình đăng ký dự tuyển về thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký điện tử về
Thủ tục hành chính
Mô hình đăn ký điện tử đề xuất cho Việt Nam
Vedran Antoljak
Marko Slunjski
Việt Nam, 20 Tháng 4, 2009.

1

Nội dung

• Các điều kiện
• Tổng quan mô hình
• Tổng quan kỹ thuật
• Chức năng và hình thức trình bày – Ví dụ

2

Các điều kiện cần hoàn thành trước khi áp dụng ĐKĐT

Hoàn thiện Thống kê!!!
– Tất cả các TCT (87) đã nhập/ tạo xong tất cả các TTHC và các VBPL liên quan vào
phần mềm Máy xén điện tử
– TCTCT hoàn thành đầu vào cho khung Máy xén (thông tin các cơ quan hành chính,
các thuộc tính…)
– TCTCT hoàn thiện việc kiểm tra chất lượng và hoàn chỉnh tất cả hồ sơ TTHC/VBPL
- Chuẩn hóa hệ thống tên TTHC được áp dụng giữa các TTHC cấp bộ và tỉnh
- Điền đúng các tiêu chí chính
- Thiết lập các kết nối giữa hồ sơ với các VBPL, TTHC gốc/chủ (chiều dọc), và
TTHC con (chiều ngang)
- Đính kèm các tài liệu liên quan tới các hồ sơ (biểu mẫu, TTHC/VBPL gốc)
– Hệ thống ĐKĐT xây dựng xong và đã được kiểm tra
- Các chức năng
- Dịch thuật
– Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông
- Hệ thống an ninh
- Công tác sao lưu
- Các kịch bản trong trường hợp bị hỏng
3

ĐKĐT – Tổng quan mô hình

4

ĐKĐT là một sản phẩm đặc biệt bởi các mục tiêu của nó giúp:
• Tăng cường tiếp cận (của công chúng) với thông tin pháp luật
• Giảm chi phí giao dịch cho người dân và doanh nghiệp
• Nâng cao tính minh bạch về pháp lý cho hệ thống kinh tế Việt Nam
• Nâng cao trách nhiệm của các công chức nhà nước thông qua việc hạn chế
các khả năng hiểu và thực hiện khác nhau (VD. quyền riêng) của các TTHC và
VBPL
• Tạo cơ sở cho việc theo dõi thường xuyên dữ liệu lịch sử của hệ thống pháp
luật
• Giảm thời gian cần thiết nhằm tìm kiếm các TTHC/VBPL và các TTHC/VBPL có
liên quan ở cấp cao hơn hoặc thấp hơn
• Tổng hợp các TTHC/VBPL hiện có, quan trọng nhất đã được dịch sang tiếng
Anh
Sense Consulting5

ĐKĐT – Tập hợp cùng lúc tất cả các TTHC/VBPL

Đặc tính của ĐKĐT:
Công báo

ĐKĐT

• Danh mục các TTHC/VBPL
hiện tại và đã hết hiệu lực
• Thông tin về tất cả các
TTHC/VBPL
• Các văn bản luật và dưới luật
• Truy cập nâng cao
• Thống nhất với Công báo
hàng ngày – cần cập nhật
thường xuyên

Các nguồn
ấn bản
(chính thức) khác

• Truy cập miễn phí qua mạng
Internet

Sense Consulting6

Cập nhật ĐKĐT được thực hiện qua 3 bước
Công bố
TTHC/VBPL

Nhập và
cập nhật
dữ liệu

• TTHC/VBPL được công bố
thông qua một trình tự tiêu
chuẩn (VD. Trong Công
báo)

• Nhập TTHC/VBPL mới
hoặc sửa đổi vào khung
pháp luật hiện hành trong
hệ thống ĐKĐT

• Tập trung vào các văn bản
luật và dướ...
1
Đăng ký điện tử về
Thủ tục hành chính
Mô hình đăn ký điện tử đề xuất cho Việt Nam
Vedran Antoljak
Marko Slunjski
Việt Nam, 20 Tháng 4, 2009.
Mô hình đăng ký dự tuyển về thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình đăng ký dự tuyển về thủ tục hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Mô hình đăng ký dự tuyển về thủ tục hành chính 9 10 318