Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 40 cp

Được đăng lên bởi vannguon77
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 40/2008/CT-BGDĐT

——————————————

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc phát động phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013
Cùng với các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự
học và sáng tạo”, để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục
toàn diện cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông
giai đoạn 2008-2013 với mục tiêu, yêu cầu và nội dung như sau:
1. Mục tiêu
a) Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà
trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp
với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
b) Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và
các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.
2. Yêu cầu
a) Tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở
vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an
toàn, thân thiện, vui vẻ.
b) Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt
động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý
thức sáng tạo.
c) Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới
phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.
d) Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong
phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử
cách mạng cho học sinh.
đ) Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải
trong công việc của nhà trường, sát với điều kiện ở cơ sở. Nội dung cụ thể của
phong trào là do cơ sở tự chọn, phù hợp với điều kiện của nhà trường, làm cho
chất lượng giáo dục được nâng lên và có dấu ấn của địa phương một cách mạnh
mẽ.
3. Nội dung
a) Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

2
- Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng
đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh.
- Tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây thường
xuyên.
- Có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học,
được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh qua...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———
Số: 40/2008/CT-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
——————————————
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2008
CHỈ THỊ
Về việc phát động phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013
Cùng với các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục” “Mỗi thầy, giáo một tấm gương đạo đc, tự
học sáng tạo”, đtiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu qu công tác giáo dục
toàn diện cho học sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo phát động phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông
giai đoạn 2008-2013 với mục tiêu, yêu cầu và nội dung như sau:
1. Mục tiêu
a) Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà
trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp
với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
b) Phát huy nh chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và
các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.
2. Yêu cầu
a) Tập trung các nguồn lực để giải quyết dứt điểm những yếu kém về sở
vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an
toàn, thân thiện, vui vẻ.
b) Tăng ờng sự tham gia một cách hứng t của học sinh trong các hoạt
động giáo dục trong nhà trường và tại cng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý
thức ng tạo.
c) Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới
phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.
d) Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong
phú của c tổ chức, nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử
cách mạng cho học sinh.
đ) Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải
trong công việc của nhà trường, sát với điều kiện sở. Nội dung cụ thể của
phong trào do sở tự chọn, phù hợp với điều kiện của nhà trường, làm cho
chất lượng giáo dục được nâng lên và có dấu ấn của đa phương mộtch mạnh
mẽ.
3. Nội dung
a) Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn
Nghị định 40 cp - Trang 2
Nghị định 40 cp - Người đăng: vannguon77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghị định 40 cp 9 10 466