Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT BIỂU KHAI MẠC GIẢI BÓNG CHUYỀN TNDTTS NĂM 2007

Được đăng lên bởi Vũ Minh Cường
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3977 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÁT BIỂU KHAI MẠC GIẢI BÓNG CHUYỀN TNDTTS NĂM 2007
Kinh thưa quý vị đại biểu
Thưa toàn thể các đồng chí và các VĐV thân mến
Hoà chung khí thế của tuổi trẻ cả nước nói chung, của tuổi trẻ các dân tộc huyện
Krông Búk nói riêng ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 51 năm ngày truyền thống
Hội LHTN Việt Nam ( 15/10/1956 – 15/10/2007), chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh ĐăkLăk lần thứ IX thành công tốt đẹp và tiến tới Đại Hội Đoàn TNCS Hồ
Chí Ming toàn quốc lần thứ IX.
Thực hiện kế hoạch số: 05/ KH – UBH , ngày 11/9/2007của Uỷ Ban Hội huyện
Krông Búk về việc tổ chức giải bóng chuyền TNDTTS huyện Krông Búk lần thứ IV năm
2007. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt thường trực uỷ ban hội huyện, BTC giả bóng
chuyền xin gưỉ đến quý vị đại biểu, các Đ/C VĐV lời chúc sức khoẻ, chúc giải thành
công tốt đẹp .
Kính thưa quý vị đại biểu.
Thưa các VĐV và các bạn
Khi sinh thời chủ tịch HCM, vị cha già kính yêu của dân tộc luôn quan tâm đến
phong trào TDTT của nước nhà. Trong lời kếu gọi toàn dân tập thể dục ( 27/3/1946) Bác
kêu gọi mọi người hăng hái tập thể dục và bản thân người gương mẫu thực hiện . Người
viết “ Tự tôi ngày nào cũng tập” trong bài phát biểu với thanh niên người khuyên muốn
có sức khoẻ tốt để cống hiến cho đất nước thì phải thường xuyên rèn luỵện thân thể, lời
khuyên đó đã thành khẩu hiệu cho nhiều thế hệ TTN thực hiện “ khoẻ để lập thân và giữ
nước”.
Thưa các Đ/C và các bạn
Trong những năm qua phong trào TDTT của TTN huyện nhà phát triển cả về chiều
sâu đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, thông qua các phong trào này đã thu hút tập
hợp được đông đảo tầng lớp thanh niên tham gia, qua đó công tác mở rộng mặt trận đoàn
kết tập hợp thanh niên ngày càng phát triển mạnh.
Được sự nhất trí của thường trực huyện uỷ, lãnh đạo ban dân vận huyện uỷ, UBND
huyện . Hôm nay Uỷ Ban Hội LHTN huyện tổ chức giải bóng chuyền thanh niên dân tộc
thiểu số huyện Krông Búk lần thứ IV năm 2007.
Thay mặt BTC tôi xin nhiệt nhiệt chào mừng quý vị đại biểu đại diện cho UBH
tỉnh, Ban tư tưởng văn hoá tỉnh Đoàn, TThuyện uỷ, HĐND, UBND, Ban dân vận huyện
và các ban ngành đoàn thể đã bớt chút thời gian quý báu tới dự giải đấu hôm nay, sự có
mặt của quý vị đại biểu là nguồn cổ vũ, động viên lớn cho phong trào thanh niên huyện
nhà.

...
PHÁT BIỂU KHAI MẠC GIẢI BÓNG CHUYỀN TNDTTS NĂM 2007
Kinh thưa quý vị đại biểu
Thưa toàn thể các đồng chí và các VĐV thân mến
Hoà chung khí thế của tuổi trẻ cả nước nói chung, của tuổi trẻ các dân tộc huyện
Krông Búk nói riêng ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 51 năm ngày truyền thống
Hội LHTN Việt Nam ( 15/10/1956 – 15/10/2007), chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh ĐăkLăk lần thứ IX thành công tốt đẹp và tiến tới Đại Hội Đoàn TNCS Hồ
Chí Ming toàn quốc lần thứ IX.
Thực hiện kế hoạch số: 05/ KH – UBH , ngày 11/9/2007của Uỷ Ban Hội huyện
Krông Búk về việc tổ chức giải bóng chuyền TNDTTS huyện Krông Búk lần thứ IV năm
2007. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt thường trực uỷ ban hội huyện, BTC giả bóng
chuyền xin gưỉ đến quý vị đại biểu, các Đ/C VĐV lời chúc sức khoẻ, chúc giải thành
công tốt đẹp .
Kính thưa quý vị đại biểu.
Thưa các VĐV và các bạn
Khi sinh thời chủ tịch HCM, vị cha già kính yêu của dân tộc luôn quan tâm đến
phong trào TDTT của nước nhà. Trong lời kếu gọi toàn dân tập thể dục ( 27/3/1946) Bác
kêu gọi mọi người hăng hái tập thể dục và bản thân người gương mẫu thực hiện . Người
viết “ Tự tôi ngày nào cũng tập” trong bài phát biểu với thanh niên người khuyên muốn
có sức khoẻ tốt để cống hiến cho đất nước thì phải thường xuyên rèn luỵện thân thể, lời
khuyên đó đã thành khẩu hiệu cho nhiều thế hệ TTN thực hiện “ khoẻ để lập thân và giữ
nước”.
Thưa các Đ/C và các bạn
Trong những năm qua phong trào TDTT của TTN huyện nhà phát triển cả về chiều
sâu đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, thông qua các phong trào này đã thu hút tập
hợp được đông đảo tầng lớp thanh niên tham gia, qua đó công tác mở rộng mặt trận đoàn
kết tập hợp thanh niên ngày càng phát triển mạnh.
Được sự nhất trí của thường trực huyện uỷ, lãnh đạo ban dân vận huyện uỷ, UBND
huyện . Hôm nay Uỷ Ban Hội LHTN huyện tổ chức giải bóng chuyền thanh niên dân tộc
thiểu số huyện Krông Búk lần thứ IV năm 2007.
Thay mặt BTC tôi xin nhiệt nhiệt chào mừng quý vị đại biểu đại diện cho UBH
tỉnh, Ban tư tưởng văn hoá tỉnh Đoàn, TThuyện uỷ, HĐND, UBND, Ban dân vận huyện
và các ban ngành đoàn thể đã bớt chút thời gian quý báu tới dự giải đấu hôm nay, sự có
mặt của quý vị đại biểu là nguồn cổ vũ, động viên lớn cho phong trào thanh niên huyện
nhà.
PHÁT BIỂU KHAI MẠC GIẢI BÓNG CHUYỀN TNDTTS NĂM 2007 - Người đăng: Vũ Minh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHÁT BIỂU KHAI MẠC GIẢI BÓNG CHUYỀN TNDTTS NĂM 2007 9 10 57