Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu công bố sản phẫm mỹ phẫm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm:
PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT
DÀNH CHO CƠ
 Đánh dấu vào ô thích hợp (Tick where applicable) PHẦNOFFICIAL USE) QUAN QUẢN LÝ
(FOR
Ngày nhận (Date received):
Số công bố (Product Notification No.):

THÔNG TIN SẢN PHẨM
PARTICULARS OF PRODUCT
1.

Tên nhãn hàng và tên Sản phẩm (Name of brand & product) :

1.1 Nhãn hàng (Brand)

1.2 Tên sản phẩm (Product Name)

1.3 Danh sách các dạng hoặc màu (List of Variants or Shade). Tên (Names)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________
2.

Dạng sản phẩm (Product type(s))













Kem, nhũ tương, sữa, gel hoặc dầu dùng trên da (tay, mặt, chân, ….)
Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)
Mặt nạ (chỉ trừ sản phẩm làm bong da nguồn gốc hoá học)
Face masks (with the exception of chemical peeling products)
Các chất phủ màu (lỏng, nhão, bột)
Tinted bases (liquids, pastes, powders)
Các phấn trang điểm, phấn dùng sau khi tắm, bột vệ sinh, ….
Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc.
Xà phòng tắm , xà phòng khử mùi,…..
Toilet soaps, deodorant soaps, etc
Nước hoa, nước thơm dùng vệ sinh,….
Perfumes, toilet waters and eau de Cologne
































3.

Các sản phẩm để tắm hoặc gội (muối, xà phòng, dầu, gel,….)
Bath or shower preparations (salts, foams, oils. gels, etc.)
Sản phẩm tẩy lông
Depilatories
Chất khử mùi và chống mùi.
Deodorants and anti-perspirants
Các sản phẩm chăm sóc tóc
Hair care products
- nhuộm và tẩy tóc
- hair tints and bleaches
- thuốc uốn tóc, duỗi tóc, giữ nếp tóc
- products for waving, straightening and fixing,
- các sản phẩm định dạng tóc
- setting products,
-các sản phẩm làm sạch (sữa, bột, dầu gội)
- cleansing products (lotions, powders, shampoos),
- Sản phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc (sữa, kem, dầu),
- conditioning products (lotions, creams, oils),
- các sản phẩm tạo kiểu tóc (sữa, keo xịt tóc, sáp)
- hairdressing products (lotions, lacquers, brilliantines)
Sản phẩm dùng cạo râu (kem, xà phòng, sữa,….)
Shaving product (creams, foams, lotions, etc.)
Các sản phẩm trang điểm và tẩy trang dùng cho mặt và mắt
Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes
Các sản phẩm dùng cho môi
Products intended for application to the lips
Cá...
Mẫu Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm:
PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT
Đánh dấu vào ô thích hợp (Tick where applicable)
THÔNG TIN SẢN PHẨM
PARTICULARS OF PRODUCT
1. Tên nhãn hàng và tên Sản phẩm (Name of brand & product) :
1.1 Nhãn hàng (Brand)
1.2 Tên sản phẩm (Product Name)
1.3 Danh sách các dạng hoặc màu (List of Variants or Shade). Tên (Names)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________
2. Dạng sản phẩm (Product type(s))
Kem, nhũ tương, sữa, gel hoặc dầu dùng trên da (tay, mặt, chân, ….)
Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)
Mặt nạ (chỉ trừ sản phẩm làm bong da nguồn gốc hoá học)
Face masks (with the exception of chemical peeling products)
Các chất phủ màu (lỏng, nhão, bột)
Tinted bases (liquids, pastes, powders)
Các phấn trang điểm, phấn dùng sau khi tắm, bột vệ sinh, ….
Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc.
Xà phòng tắm , xà phòng khử mùi,…..
Toilet soaps, deodorant soaps, etc
Nước hoa, nước thơm dùng vệ sinh,….
Perfumes, toilet waters and eau de Cologne
PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ
(FOR OFFICIAL USE)
Ngày nhận (Date received):
Số công bố (Product Notification No.):
Phiếu công bố sản phẫm mỹ phẫm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phiếu công bố sản phẫm mỹ phẫm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phiếu công bố sản phẫm mỹ phẫm 9 10 879