Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP (Dùng cho giáo viên chấm báo cáo thực tập)

Được đăng lên bởi Nguyễn Nguyễn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2923 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LÊ BÉ BA

NGUYỄN VĂN HÒA

Trang

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGUYỄN VĂN HÒA

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dùng cho giáo viên chấm báo cáo thực tập)

Họ và tên giáo viên chấm báo cáo:...............................
Họ và tên sinh viên thực tập: ………………

Mã số SV: 310507019

A .Xác định điểm của cán bộ hướng dẫn.
Điểm chấm báo cáo thực tập thang điểm tối đa là 10 dựa vào phiếu chấm ở mục B.
B. Phiếu chấm điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Nội dung đánh giá

1. Hình thức trình bày
 Đúng format của khoa (Trang bìa, trang lời cảm ơn, trang

Điểm

Điểm

tối đa

thực

1.5
0.5

đánh giá thực tập của khoa, trang mục lục và các nội dung
báo cáo).
 Sử dụng đúng mã và font tiếng việt (Unicode Times

0.5

Roman,Size 13).

 Trình bài mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả.

2. Lịch làm việc

0.5
1.0

 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần.

0.5

 Hoàn thành tốt kế hoạch công tác ghi trong lịch làm việc

0.5

(thông qua nhận xét của cán bộ hướng dẫn).
3. Nội dung thực tập

7.5

 Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.

1.0

 Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc

1.0

LÊ BÉ BA

Trang

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGUYỄN VĂN HÒA

được giao.
 Kết quả củng cố lý thuyết.

1.0

 Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.

1.0

 Kinh nghiệm thực tiễn thu thập được.

1.0

 Kết quả thực hiện công việc tốt.

2.5

Tổng cộng

10

…….ngày…….tháng…….năm 2014
Giáo viên chấm báo cáo
(ký tên)

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐIỆN LỰC KHÁNH HƯNG
Điện lực Khánh Hưng được thành lập ngày 15/10/1995 trên địa bàn xã khánh hưng
thuộc huyện Trần Văn Thời với chiều dài của trạm là 25m ngang 10m với tổng chi
phí hơn 100.000.000đ.

LÊ BÉ BA

Trang

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGUYỄN VĂN HÒA

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, trong bối cảnh trạm mới được tái lập
(tháng12/1995) với vô vàn khó khăn chồng chất, bộn bề. Nguồn điện Diesel nhỏ bé ở
xã Khánh Hưng với công suất khoảng 6MW của những máy phát điện cũ kỹ xuống
cấp nghiêm trọng, thường xuyên hư hỏng gây mất điện kéo dài, không đáp ứng
được yêu cầu cấp điện nhằm nhanh chóng tái thiết thị xã Khánh Hưng. Nguồn điện
Diesel với một số ít máy phát điện công suất nhỏ cũng đã quá lạc hậu kỹ thuật chỉ
cấp điện cho một phần xã trong khoảng thời gian từ 17h-21h hằng ngày. Tất cả các
xã còn lại của huyện Trần Văn Thời tình trạng cấp điện còn khó khăn hơn nhiều và
hầu hết nằm ngoài vùng quản lý cấp điện của Điện lực.
Lưới điện do Điện lực quản lý lúc này chỉ khoảng 35km đ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP (Dùng cho giáo viên chấm báo cáo thực tập) - Người đăng: Nguyễn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP (Dùng cho giáo viên chấm báo cáo thực tập) 9 10 995