Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU DỰ GIỜ

Được đăng lên bởi Hoa Trần
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Trị
Trường THPT Lê Lợi

PHIẾU DỰ GIỜ
BÀI: VỘI VÀNG (tiết 1)
Giáo viên giảng dạy: Hà Thị Ngọc Dũng
Giáo viên hướng dẫn giảng dạy: Lê Thị Tuyết
Sinh viên thực tập: Trần Thị Hoa

Bộ môn: Ngữ văn

Tiết (theo chương trình):79 Lớp: 11B5
Phòng học: 26

Thời gian: Tiết 2 chiều thứ 7 ngày 3 tháng 02 năm 2015.

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Cảm nhận được lòng ham sống mãnh liệt, niềm khát khao giao cảm với đời và quan
niệm nhân sinh, thẩm mĩ mới mẻ của Xuân Diệu.
- Thấy được sự kết hợp hài hòa giữa mạch cảm xúc dồi dào và mạch triết luận sâu sắc
của bài thơ cùng những sáng tạo trong hình thức thể hiện.
- Đặc sắc phong cách nghệ thuật thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám.
2. Kỹ năng:
- Đọc - hiểu thơ thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích một bài thơ mới.
3. Thái độ:

- Trân trọng và sử dụng thời gian của cuộc đời cho hợp lí.
- Có lòng nhiệt huyết, đam mê và tha thiết với cuộc sống.
B.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Phương tiện dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa lớp 11 tập 2, sách giáo viên, thiết kế bài giảng.
-Học sinh: Sách giáo khoa lớp 11 tập 2, vở soạn, vở ghi, dụng cụ học tập.
2. Phương pháp dạy học:
- Bình giảng, câu hỏi gợi mở.
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1.Ổn định lớp- kiểm tra sĩ số
2. Bài mới
Phần ghi chép quá trình lên lớp của GV
Nhận xét
Hoạt động của

Hoạt động của

thầy

trò

Phần ghi bảng
(ứng dụng
CNTT)

Hoạt động 1: GV Học sinh lắng

Hay,

giới thiệu bài mới

biết xoáy sâu vào

nghe

hấp

dẫn,

Hoạt động 2: Tìm HS: trả lời

trọng tâm của bài
Chiếu các nhận Tổ chức trò chơi

hiểu chung.

định

- GV đưa ra các

chiếu

lên

máy nhỏ về vẽ chân
dung Xuân Diệu

nhận định có tính

bằng các nhận

chất khái quát về

định rất sáng tạo.

một số tác giả,

Vừa

yêu cầu học sinh

được bài cũ của

kiểm

tra

hãy xác định nhận

học

sinh

vừa

định nào là của

kiểm tra được bài

Xuân Diệu?

soạn ở nhà của
học sinh như thế
nào.

Tác giả
HS trả lời
Nêu một số nét về
1

Xuân Diệu?

+

Xuân

Diệu

(1916 - 1985).
+Là nhà thơ mới
nhất trong tất cả
các nhà thơ mới.
+ Trong sáng tác
của Xuân Diệu là
niềm

yêu

đời,

khát sống…
2

Tác phẩm

HS: quan sát

thuật: cổ điển +

Cho HS xem một
số tập thơ nổi

hiện đại.
HS: trả lời

tiếng
-Dựa

+ Đặc sắc nghệ

Chiếu

Biết

minh

họa

bằng hình ảnh,
học sinh dễ nhớ

các

tập

hơn

thơ.
vào

SGK

hãy cho biết xuất
xứ và vị trí của bài

+ Xuất xứ: Tập

thơ Vội vàng của

Thơ thơ (1938)

Xuân Diệu?

+ Vị trí: Tập thơ
HS: Đọc bài

đầu tay và cũn...
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Trị
Trường THPT Lê Lợi
PHIẾU DỰ GIỜ
BÀI: VỘI VÀNG (tiết 1)
Giáo viên giảng dạy: Hà Thị Ngọc Dũng
Giáo viên hướng dẫn giảng dạy: Lê Thị Tuyết
Sinh viên thực tập: Trần Thị Hoa Bộ môn: Ngữ văn
Tiết (theo chương trình):79 Lớp: 11B5
Phòng học: 26 Thời gian: Tiết 2 chiều thứ 7 ngày 3 tháng 02 năm 2015.
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Cảm nhận được lòng ham sống mãnh liệt, niềm khát khao giao cảm với đời quan
niệm nhân sinh, thẩm mĩ mới mẻ của Xuân Diệu.
- Thấy được sự kết hợp hài hòa giữa mạch cảm xúc dồi dào mạch triết luận sâu sắc
của bài thơ cùng những sáng tạo trong hình thức thể hiện.
- Đặc sắc phong cách nghệ thuật thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám.
2. Kỹ năng:
- Đọc - hiểu thơ thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích một bài thơ mới.
3. Thái độ:
PHIẾU DỰ GIỜ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHIẾU DỰ GIỜ - Người đăng: Hoa Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHIẾU DỰ GIỜ 9 10 179