Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu giao hàng

Được đăng lên bởi nguyenhuunamadc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU GIAO HÀNG
Tên khách hàng: Chi Nhánh Sa Đéc Công Ty TNHH ADC
Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc - 0673.882266

TT
TÊN HÀNG
1 TOTAL NEVASTANE AW 46/68
2 TOTAL EPEXELF
3 BP ENERGOL HLP-Z
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TỔNG CỘNG

ĐVT SỐ LƯỢNG
LÍT
LÍT
LÍT

20
20
18

ĐƠN GIÁ
60,000
65,000
50,000

58

THÀNH TIỀN
1,200,000
1,300,000
900,000

3,400,000

Thành tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………….

KHÁCH HÀNG

Ngày 30 tháng 06 năm 2015
NGƯỜI BÁN HÀNG

...
PHIẾU GIAO HÀNG
Tên khách hàng: Chi Nhánh Sa Đéc Công Ty TNHH ADC
Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc - 0673.882266
TT TÊN HÀNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1
TOTAL NEVASTANE AW 46/68 LÍT 20 60,000 1,200,000
2
TOTAL EPEXELF LÍT 20 65,000 1,300,000
3
BP ENERGOL HLP-Z LÍT 18 50,000 900,000
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
TỔNG CỘNG 58 3,400,000
Thành tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………….
Ngày 30 tháng 06 năm 2015
KHÁCH HÀNG NGƯỜI BÁN HÀNG
Phiếu giao hàng - Người đăng: nguyenhuunamadc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu giao hàng 9 10 369