Ktl-icon-tai-lieu

QCVN 04 - 04 : 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá yêu cầu kỹ thuật

Được đăng lên bởi tatdan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2608 lần   |   Lượt tải: 20 lần
QCVN 04 - 04 : 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá yêu cầu kỹ thuật - Người đăng: tatdan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
QCVN 04 - 04 : 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá yêu cầu kỹ thuật 9 10 939