Ktl-icon-tai-lieu

QUI ĐỊNH ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC SẠCH

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUI ĐỊNH ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ
NỘI QUẢN LÝ
I. Thủ tục đấu nối cấp nước sạch
1. Khách hàng tư nhân
1.1. Lắp đặt mới
Hồ sơ bao gồm:
* Đơn đề nghị cấp nước sạch;
* Bản phô tô công chứng Sổ hộ khẩu (theo địa chỉ mới: cần có giấy chứng nhận)
tại nơi đề nghị cấp nước;
* Bản phô tô công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; sử dụng đất và đăng
ký tạm trú dài hạn hoặc các giấy tờ hợp pháp .
1.2. Khách hàng tách hộ, tách đầu máy, ký hợp đồng riêng`
Hồ sơ bao gồm:
* Đơn đề nghị cấp nước sạch;
* Bản phô tô công chứng Sổ hộ khẩu trước và sau khi tách hộ;
* Bản phô tô công chứng Hoá đơn tiền nước tháng gần nhất của đầu máy sử dụng
chung đồng hồ;
* Bản phô tô công chứng Chính chủ hợp đồng đầu máy sử dụng chung xác nhận
đồng ý cho tách đầu máy do đã có nhà ở riêng biệt.
1.3. Khách hàng lắp đặt lại
Hồ sơ bao gồm:
* Đơn đề nghị cấp nước sạch;
* Các giấy tờ khác (Tuỳ từng trường hợp cụ thể).
2. Khách hàng là cơ quan
Hồ sơ bao gồm:
* Đơn đề nghị cấp nước sạch;
* Quyết định thành lập cơ quan hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh;
* Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất của cơ quan tại địa chỉ đề nghị
cấp nước.
- Trường hợp cơ quan đi thuê trụ sở, hoặc thuê đất phải có bản công chứng hợp
đồng thuê. Đồng thời có công văn của chủ sở hữu nhà đất uỷ quyền về việc đấu
nối cấp nước .
3. Lưu ý
3.1. Khu vực đã có hệ thống đường ống dịch vụ do các chủ đầu tư khác đang quản
lý về mặt tài sản, đơn vị cấp nước quản lý về mặt kỹ thuật thì Đơn vị cấp nước chỉ
đồng ý giải quyết khi khách hàng đã có thoả thuận sử dụng chung đường ống với
các chủ đầu tư ban đầu và được chủ đầu tư ban đầu xác nhận.
3.2. Khu vực chưa có tuyến ống dịch vụ, Đơn vị cấp nước chỉ tiếp nhận đề nghị
cấp nước của khách hàng để xem xét trong các trường hợp sau:
+ Khu vực đã có đường ống phân phối thì sẽ thoả thuận đấu nối khi có từ 7 khách
hàng trở lên cùng một phạm vi tuyến ống cấp nước (cùng hẻm, hoặc dãy nhà) và

số lượng khách hàng có nhu cầu này chiếm trên 70% tổng số hộ trong phạm vi
tuyến ống cấp nước đó.
+ Khu vực chưa có đường ống phân phối thì sẽ chỉ tiếp nhận đề nghị cấp nước để
nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước khi có đề nghị của chính quyền địa
phương và số lượng khách hàng có nhu cầu chiếm trên 70% tổng số hộ tại khu vực
đó.
3.3. Khách hàng có nhu cầu sử dụng nước ở quá xa tuyến ống phân phối hoặc dịch
vụ, hoặc nằm ngoài vùng phục vụ của Đơn vị cấp nước thì phải có sự thoả thuận
về điểm đấu nối và kinh phí đấu nối giữa hai bên nhằm đảm bảo quyền lợi kinh
doanh của đ...
QUI ĐỊNH ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY NƯỚC SẠCH
NỘI QUẢN
I. Thủ tục đấu nối cấp nước sạch
1. Khách hàng nhân
1.1. Lắp đặt mới
Hồ sơ bao gồm:
* Đơn đ nghị cấp nước sạch;
* Bản phô tô công chứng Sổ hộ khẩu (theo địa chỉ mới: cần có giấy chứng nhận)
tại nơi đ nghị cấp nước;
* Bản p công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; sử dụng đất đăng
tạm t dài hạn hoặc c giấy t hợp pháp .
1.2. Khách hàng tách hộ, tách đầu máy, hợp đồng riêng`
Hồ sơ bao gồm:
* Đơn đ nghị cấp nước sạch;
* Bản p tô công chứng S h khẩu trước sau khi ch hộ;
* Bản phô tô công chứng Hoá đơn tiền nước tháng gần nhất của đầu máy sử dụng
chung đồng hồ;
* Bản phô công chứng Chính chủ hợp đồng đầu máy sử dụng chung xác nhận
đồng ý cho tách đầu máy do đã nhà riêng biệt.
1.3. Khách hàng lắp đặt lại
Hồ sơ bao gồm:
* Đơn đ nghị cấp nước sạch;
* Các giấy tờ khác (Tu từng trường hợp c thể).
2. Khách hàng quan
Hồ sơ bao gồm:
* Đơn đ nghị cấp nước sạch;
* Quyết định thành lập quan hoặc giấy phép đăng kinh doanh;
* Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, s dụng đất của quan tại địa chỉ đề nghị
cấp nước.
- Trường hợp quan đi thuê trụ sở, hoặc thuê đất phải bản công chứng hợp
đồng thuê. Đồng thời công văn của chủ sở hữu nhà đất uỷ quyền về việc đấu
nối cấp nước .
3. Lưu ý
3.1. Khu vực đã hệ thống đường ống dịch vụ do các chủ đầu khác đang quản
về mặt tài sản, đơn vị cấp nước quản về mặt kỹ thuật thì Đơn vị cấp nước chỉ
đồng ý giải quyết khi khách hàng đã có thoả thuận sử dụng chung đường ống với
các chủ đầu ban đầu được chủ đầu tư ban đầu xác nhận.
3.2. Khu vực chưa tuyến ống dịch vụ, Đơn vị cấp ớc chỉ tiếp nhận đề nghị
cấp nước của khách hàng để xem xét trong các trường hợp sau:
+ Khu vực đã đường ng phân phối thì sẽ tho thuận đấu nối khi t 7 khách
hàng trở lên cùng một phạm vi tuyến ống cấp nước (cùng hẻm, hoặc dãy nhà)
QUI ĐỊNH ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC SẠCH - Trang 2
QUI ĐỊNH ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC SẠCH - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUI ĐỊNH ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC SẠCH 9 10 113