Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ lớp

Được đăng lên bởi nguyendoanthanhn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Lớp Trưởng: …………………………………………………
2.Lớp Phó Học tập:…………………………………………….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

3.Lớp Phó KL:…………………………………………………

…………………………………………

4.Tổ Trưởng Tổ 1: …………………………………………….
5.Tổ Trưởng Tổ 2: …………………………………………….
6.Tổ Trưởng Tổ 3: …………………………………………….
7.Tổ Trưởng Tổ 4: …………………………………………….

BẢNG

SƠ ĐỒ LỚP: …………

BÀN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2014 - 2015

...
1.Lớp Trưởng: …………………………………………………
2.Lớp Phó Học tập:…………………………………………….
3.Lớp Phó KL:…………………………………………………
4.Tổ Trưởng Tổ 1: …………………………………………….
5.Tổ Trưởng Tổ 2: …………………………………………….
6.Tổ Trưởng Tổ 3: …………………………………………….
7.Tổ Trưởng Tổ 4: …………………………………………….
BẢNG
BÀN GIÁO VIÊN
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
…………………………………………
SƠ ĐỒ LỚP: …………
Sơ đồ lớp - Trang 2
Sơ đồ lớp - Người đăng: nguyendoanthanhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ lớp 9 10 959