Ktl-icon-tai-lieu

Sổ theo dõi công văn đến

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4823 lần   |   Lượt tải: 5 lần
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI

Mã tài liệu: HC-09-BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

SỔ THEO DÕI CÔNG VĂN ĐẾN
STT

Ngày đến

Cơ quan
ban hành

Số, ký hiệu
VB

Ngày tháng
VB

Trích yếu
nội dung

Nơi nhận
để giải
quyết

Ghi chú

...
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI
Mã tài liệu: HC-09-BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
SỔ THEO DÕI CÔNG VĂN ĐẾN
STT Ngày đến Cơ quan
ban hành
Số, ký hiệu
VB
Ngày tháng
VB
Trích yếu
nội dung
Nơi nhận
để giải
quyết
Ghi chú
Sổ theo dõi công văn đến - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sổ theo dõi công văn đến 9 10 716