Ktl-icon-tai-lieu

Sổ theo dõi công văn đi

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1942 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI

Mã tài liệu: HC-09-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

SỔ THEO DÕI CÔNG VĂN ĐI
STT

Số, ký hiệu
VB

Ngày tháng
VB

Tên loại,
trích yếu nội
dung

Đơn vị soạn
thảo

Người ký
VB

Nơi nhận

Lưu hồ sơ

...
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI
Mã tài liệu: HC-09-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
SỔ THEO DÕI CÔNG VĂN ĐI
STT Số, ký hiệu
VB
Ngày tháng
VB
Tên loại,
trích yếu nội
dung
Đơn vị soạn
thảo
Người ký
VB
Nơi nhận Lưu hồ sơ
Sổ theo dõi công văn đi - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sổ theo dõi công văn đi 9 10 773