Ktl-icon-tai-lieu

SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH

Được đăng lên bởi NgocTan Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đọc lập- tự do – hạnh phúc
---o0o---

ảnh 3x4

SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH

Họ và tên: ………………………………… Nam/Nữ:…………..Con thứ…………
Ngày sinh:…………………… Nơi sinh:……………………………………………
Dân tộc:……………………... Tôn giáo:……………………………………………
Hộ khẩu:……………………………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú (tạm trú):………………………………………………………...
Chiếu cao

Cân nặng

Cận thị

Thiểu năng
trí tuệ

Khuyết tật gì

GĐ thuộc
hộ nghèo

Thành phần gia đình:
Họ tên cha…………………………Tuổi:………Nghề nghiệp:……………………
Họ tên mẹ: ………………………...Tuổi:.……..Nghề nghiệp:…………………….
Số điện thoại bàn: …………………...........Di động:……………………………….
Hoàn cảnh gia đình:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5a2

THỨ HAI
Toán

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Tiếng anh

Toán

Tiếng anh

Toán

Tập đọc

Mỹ thuật

Tập đọc

Tiếng anh

TLV

Khoa học

Toán

LTVC

Toán

Khoa học

Kĩ thuật

Chính tả

Kể chuyện

Hát nhạc

Địa lý

Đạo đức

LTVC

Lịch sử

TLV

Tiếng anh
SHTT

Chào cờ

...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đọc lập- tự do – hạnh phúc
---o0o---
SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH
Họ và tên: ………………………………… Nam/Nữ:…………..Con thứ…………
Ngày sinh:…………………… Nơi sinh:……………………………………………
Dân tộc:……………………... Tôn giáo:……………………………………………
Hộ khẩu:……………………………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú (tạm trú):………………………………………………………...
Chiếu cao Cân nặng Cận thị
Thiểu năng
trí tuệ
Khuyết tật gì
GĐ thuộc
hộ nghèo
Thành phần gia đình:
Họ tên cha…………………………Tuổi:………Nghề nghiệp:……………………
Họ tên mẹ: ………………………...Tuổi:.……..Nghề nghiệp:…………………….
Số điện thoại bàn: …………………...........Di động:……………………………….
Hoàn cảnh gia đình:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ảnh 3x4
SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH - Trang 2
SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH - Người đăng: NgocTan Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH 9 10 756