Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU CẤP 2

Được đăng lên bởi hungthinh310189
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU CẤP 2
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Số TL
P201-001
P201-002
P201-003
P201-004
P202-001
P203-001
P203-002
P203-003
P203-004
P203-005
P203-006
P204-002
P205-001
P205-002
P206-001
P206-002
P206-003
P207-001
P208-001
P209-002
P209-004
P209-005
P209-006
P209-009
P209-012
P210-001
P210-003
P210-004
P211-001
P212-001
P213-001
P213-002
P214-001
P214-003
P214-004
P215-001
P215-003
P216-001
P218-001
P219-001
P220-001

Văn bản thủ tục
Thủ tục xem xét của lãnh đạo
Thủ tục về trách nhiệm của lãnh đạo
Thủ tục hội đồng kiểm soát chất lượng
Thủ tục chức năng và tổ chức đảm bảo chất lượng
Thủ tục lập qui hoạch chất lượng
Thủ tục kiểm soát hợp đồng đơn đặt hàng
Thủ tục quản lý thử mẫu
Thủ tục quản lý xuất khẩu
Thủ tục kiểm soát sản xuất
Thủ tục điều tra thị trường. Đề xuất và điều chỉnh chương trình chiết khấu giá c
Thủ tục lập kế hoạch kinh doanh hằng năm
Thủ tục quản lý làm thử
Thủ tục kiểm soát tài liệu và dữ liệu
Thủ tục quản lý bản vẽ công trình
Thủ tục kiểm soát việc mua hàng
Thủ tục kiểm soát người cung ứng
Thủ tục kiểm soát nhà cung ứng thuê ngoài
Thủ tục quản lý tài sản của khách hàng
Thủ tục nhận biết và theo dõi nguồn gốc sản phẩm
Thủ tục kiểm tra kiện đầu tiên
Thủ tục quản lý kho mẫu
Thủ tục quản lý xác nhận sản phẩm mới
Thủ tục quản lý khuôn lụa
Thủ tục kiểm soát quá trình sản xuất bột nguyên liệu
Thủ tục kiểm soát xưởng gia công
Thủ tục kiểm soát nhập nguyên vật liệu
Thủ tục kiểm soát thành phẩm
Thủ tục quản lý việc nhập kho không cần kiểm tra
Thủ tục kiểm soát thiết bị thí nghiệm
Thủ tục về trạng thái kiểm nghiệm và thử nghiệm
Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Thủ tục sử dụng đặc biệt
Thủ tục về biện pháp khắc phục và phòng nghừa
Thủ tục xử lý khiếu nại của khách hàng
Thủ tục cải tiến liên tục
Thủ tục quản lý kho nguyên vật liệu
Thủ tục quản lý đóng gói và giao hàng
Thủ tục kiểm soát hồ sơ chất lượng
Thủ tục kiểm soát huấn luyện đào tạo và xác nhận năng lực
Thủ tục quản lý phục vụ khách hàng
Thủ tục ứng dụng kỹ thuật thống kê

Bản
A0
A0
A0
A0
A1
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0

TÀI LIỆU CẤP 3
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Số TL
P364-001
P309-001
P309-105
P309-106
P309-107
P309-205
P309-403
P309-514
P309-515
P310-001
P310-006
P310-013
P310-112
P310-114
P310-124
P310-130
P310-138
P310-141
P310-201
P311-002
P311-004
P311-006
P311-007
P3...
TÀI LIỆU CẤP 2
STT Số TL Văn bản thủ tục
1 P201-001 Thủ tục xem xét của lãnh đạo
2 P201-002 Thủ tục về trách nhiệm của lãnh đạo
3 P201-003 Thủ tục hội đồng kiểm soát chất lượng
4 P201-004 Thủ tục chức năng và tổ chức đảm bảo chất lượng
5 P202-001 Thủ tục lập qui hoạch chất lượng
6 P203-001 Thủ tục kiểm soát hợp đồng đơn đặt hàng
7 P203-002 Thủ tục quản lý thử mẫu
8 P203-003 Thủ tục quản lý xuất khẩu
9 P203-004 Thủ tục kiểm soát sản xuất
10 P203-005
Thủ tục điều tra thị trường. Đề xuất và điều chỉnh chương trình chiết khấu giá cả
11 P203-006 Thủ tục lập kế hoạch kinh doanh hằng năm
12 P204-002 Thủ tục quản lý làm thử
13 P205-001 Thủ tục kiểm soát tài liệu và dữ liệu
14 P205-002 Thủ tục quản lý bản vẽ công trình
15 P206-001 Thủ tục kiểm soát việc mua hàng
16 P206-002 Thủ tục kiểm soát người cung ứng
17 P206-003 Thủ tục kiểm soát nhà cung ứng thuê ngoài
18 P207-001 Thủ tục quản lý tài sản của khách hàng
19 P208-001 Thủ tục nhận biết và theo dõi nguồn gốc sản phẩm
20 P209-002 Thủ tục kiểm tra kiện đầu tiên
21 P209-004 Thủ tục quản lý kho mẫu
22 P209-005 Thủ tục quản lý xác nhận sản phẩm mới
23 P209-006 Thủ tục quản lý khuôn lụa
24 P209-009 Thủ tục kiểm soát quá trình sản xuất bột nguyên liệu
25 P209-012 Thủ tục kiểm soát xưởng gia công
26 P210-001 Thủ tục kiểm soát nhập nguyên vật liệu
27 P210-003 Thủ tục kiểm soát thành phẩm
28 P210-004 Thủ tục quản lý việc nhập kho không cần kiểm tra
29 P211-001 Thủ tục kiểm soát thiết bị thí nghiệm
30 P212-001 Thủ tục về trạng thái kiểm nghiệm và thử nghiệm
31 P213-001 Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp
32 P213-002 Thủ tục sử dụng đặc biệt
33 P214-001 Thủ tục về biện pháp khắc phục và phòng nghừa
34 P214-003 Thủ tục xử lý khiếu nại của khách hàng
35 P214-004 Thủ tục cải tiến liên tục
36 P215-001 Thủ tục quản lý kho nguyên vật liệu
37 P215-003 Thủ tục quản lý đóng gói và giao hàng
38 P216-001 Thủ tục kiểm soát hồ sơ chất lượng
39 P218-001 Thủ tục kiểm soát huấn luyện đào tạo và xác nhận năng lực
40 P219-001 Thủ tục quản lý phục vụ khách hàng
41 P220-001 Thủ tục ứng dụng kỹ thuật thống kê
TÀI LIỆU CẤP 2 - Trang 2
TÀI LIỆU CẤP 2 - Người đăng: hungthinh310189
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TÀI LIỆU CẤP 2 9 10 761