Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn quản lý Hồ sơ tài liệu

Được đăng lên bởi diemha020778-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1886 lần   |   Lượt tải: 10 lần
HƯỚNG DẪN LƯU TRỮ HỒ SƠ
TÀI LIỆU

1

I/ KHÁI QUÁT CHUNG:
1. Khái niệm
2. Vai trò của quản lý hồ sơ

2

1. Quản lý hồ sơ là gì ?

•Quản lý hồ sơ tài liệu bao gồm các công việc
lưu trữ, bảo quản, tiêu hủy HSTL một cách
khoa học, hiệu quả

3

2. Vai trò của việc quản lý hồ sơ
•
•
•
•

Đảm bảo cung cấp thông tin đúng thời điểm
Xử lý công việc nhanh gọn, có hiệu quả.
Có thể dễ dàng tìm hồ sơ khi nhân viên vắng mặt đột xuất
Thuận lợi cho việc chuyển giao thông tin hồ sơ khi nhân
viên chuyển bộ phận, nghỉ việc…
• Hạn chế thất thoát, hư hỏng tài liệu
• Đảm bảo việc bảo mật thông tin đối với các HSTL được
yêu cầu không phổ biến.

4

3. Những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ
 Căn cứ đặc thù của tài liệu và công việc, mỗi cá
nhân cần thiết lập nguyên tắc quản lý hồ sơ sao
cho:
o Có thể tiếp cận hồ sơ nhanh chóng khi cần.
o Hệ thống đủ đơn giản để dễ hiểu và dễ vận hành,
để hạn chế sự nhầm lẫn làm chậm trễ việc truy
cập.

5

3. Những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ
(tiếp)

• Phải xem xét tính an toàn phòng tránh hỏa
hoạn và sự hư hỏng hồ sơ do bụi, chất bẩn
và mất mát
• Luôn chú đến tính an toàn của các hồ sơ
mật.
• Phải có sự kiểm soát để theo dõi bất kỳ tài
liệu nào được lấy ra để sử dụng hoặc cho
mượn.

6

7

3. Những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ
• Nên sử dụng những thiết bị chứa đựng hiệu quả để giữ và
phân biệt những loại hồ sơ khác nhau.
• Nên dùng màu sắc để mã hóa các tên mang lại sự nhận
diện tức thời đối với một phân loại hồ sơ sử dụng một màu
nào đó.
• Tài liệu của hồ sơ nên luôn luôn đưa vào phía sau hướng
dẫn.
• Tài liệu mới nhất cần được lưu trữ nên ở phía trước hồ sơ.

8

II/ CÁC PHƯƠNG PHÁP LƯU TRỮ
1. Cách lưu hồ sơ:
1.1 Lưu theo vần, mẫu tự
1.2 Lưu theo số, mã số
2. Phương tiện và thiết bị lưu trữ
3. Phân loại hồ sơ:
3.1 Phân loại theo chủ đề
3.2 Phân loại theo nhóm
4. Sắp xếp hồ sơ:
4.1 Sắp xếp theo thời gian
4.2 Sắp xếp theo mẫu tự
4.3 Sắp xếp theo tính chất
5. Lập danh mục hồ sơ

9

10

1.1 Lưu theo vần, mẫu tự:
Hồ sơ theo tên:
• Hồ sơ cá nhân: bỏ các tư liệu liên quan đến cá nhân vào
bìa kẹp hồ sơ tên (hoặc phong bì) riêng. Bên ngoài ghi tên
và một số thông tin cơ bản khác. Bên trong mỗi hồ sơ, sắp
xếp các tư liệu theo ngày tháng từ gần nhất đến xa nhất.
• Hồ sơ hỗn hợp: sắp xếp các tư liệu theo vần mẫu tự để dễ
truy tìm các tư liệu.
• Hồ sơ cùng một tên: nếu phát sinh liên tục, hãy phân loại
theo từng giai đoạn.
• Các hồ sơ khác nhau nhưng có cùng tên : đặt mã phụ sau
tên, hoặc sử dụng bìa hồ sơ có màu khác để phân biệt.

11

...
HƯỚNG DẪN LƯU TRỮ HỒ SƠ
HƯỚNG DẪN LƯU TRỮ HỒ SƠ
TÀI LIỆU
TÀI LIỆU
1
Tài liệu hướng dẫn quản lý Hồ sơ tài liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn quản lý Hồ sơ tài liệu - Người đăng: diemha020778-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn quản lý Hồ sơ tài liệu 9 10 942