Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thi viên chức chuyên ngành điện tử

Được đăng lên bởi kncaidat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP THI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
(Dành cho các đối tượng thuộc lĩnh vực Điện-Điện tử
thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2014)
(Kèm theo thông báo số 472/TB-SYT ngày 24/6/2014 của Sở Y tế Yên Bái)

1. Máy điện :
- Cấu tạo, nguyên lý động cơ không đồng bộ ba pha.
- Mở máy và điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
Tài liệu tham khảo: Máy điện I- Tác giả Vũ gia Hanh, Trần Khánh Hà … Nhà
xuất bản Khoa học và kỹ thuật – năm 2003, từ trang 226 đến 230 và từ trang 286
đến 301.
2. Điện tử công suất:
- Chỉnh lưu cầu 1 pha, chỉnh lưu hình tia 3 pha, chỉnh lưu cầu 3 pha.
- Chỉnh lưu điều khiển sơ đồ cầu, tải thuần trở.
Tài liệu tham khảo: Điện tử công suất - tác giả Võ Minh Chính, Phạm Quốc
Hải, Trần Trọng Minh – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật – Hà Nội – 2005. Từ
trang 76 đến trang 81, và từ trang 92 đến trang 94./.

...
DANH MỤC TÀI LIỆU
ÔN TẬP THI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
(Dành cho các đối tượng thuộc lĩnh vực Điện-Điện tử
thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2014)
(Kèm theo thông báo số 472/TB-SYT ngày 24/6/2014 của Sở Y tế Yên Bái)
1. Máy điện :
- Cấu tạo, nguyên lý động cơ không đồng bộ ba pha.
- Mở máy và điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.
Tài liệu tham khảo: Máy điện I- Tác giả gia Hanh, Trần Khánh Nhà
xuất bản Khoa học kỹ thuật năm 2003, từ trang 226 đến 230 từ trang 286
đến 301.
2. Điện tử công suất:
- Chỉnh lưu cầu 1 pha, chỉnh lưu hình tia 3 pha, chỉnh lưu cầu 3 pha.
- Chỉnh lưu điều khiển sơ đồ cầu, tải thuần trở.
Tài liệu tham khảo: Điện tử công suất - tác giả Minh Chính, Phạm Quốc
Hải, Trần Trọng Minh Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Nội 2005. Từ
trang 76 đến trang 81, và từ trang 92 đến trang 94./.
Tài liệu thi viên chức chuyên ngành điện tử - Người đăng: kncaidat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài liệu thi viên chức chuyên ngành điện tử 9 10 573