Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị bếp cần thiết

Được đăng lên bởi thuangiafood
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TT

Danh môc thiÕt bÞ

I

KHU KHO

01

02

03

II

04

05

III

06

07

08

ĐVT

SL

Giá nan để bát đĩa 4 tầng. Chân giá bằng
hộp 30x30mm khung bằng hộp
20x40mm nan giá bằng hộp 10x20mm.
Kích thước: 2000x500x 1500mm, vật
liệu inox SUS 304
Giá nan để bát đĩa 4 tầng . Chân giá
bằng hộp 30x30mm khung bằng hộp
20x40mm nan giá bằng hộp 10x20mm.
Kích thước: 1000x500x 1500mm, , vật
liệu inox SUS 304
KHU SƠ CHẾ THÔ VÀ GIẾT MỔ

Cái

2

Cái

2

Bàn chậu đôi KT chậu 500x500x300mm
có 02 thoát chậu Inox nhập khẩu không
có vòi ( sản phẩm 100% inox SUS 304
#N04
PVC).
Kích
thước:
1200x700x800+100mm
Giá nan trên bàn chậu Chân giá bằng
hộp 30x30mm khung bằng hộp
20x40mm nan giá bằng hộp 10x20mm.
Kích thước: 1600x350x800mm

Cái

1

Cái

1

Bàn sơ chế có thành sau & thành bên
trái có lót gỗ MDF 18mm có giá nan
gấp chữ U bản rộng 30mm ,Mặt bàn và
chân bàn dày 1.0mm có 2 xương gấp
chữ U tăng cứng mặt ( sản phẩm 100%
inox SUS 304 #N04 PVC. Kích thước:
1500x800x800mm.
KHU NẤU
Bếp hầm đôi 02 kiềng đúc 500x500
( sản phẩm 100% inox SUS 304 #N04
PVC).
Kích
thước:
1200x700x450+150mm.

Cái

1

Cái

2

Bàn Tác nghiệp thành sau ,có giá nan
dưới bàn ,Mặt bàn và chân bàn dày
1.0mm có 2 xương gấp chữ U tăng cứng
mặt ( sản phẩm 100% inox SUS 304
#N04
PVC),
Kích
thước:
1000x800x800+100mm
Bếp Á đôi công suất cao không có quạt
thổi, có vòi nước tráng chảo, hệ thống
cấp nước làm mát mặt bếp, có chân
chỉnh
cao
thấp.
Kích
thước:
1000x800x800+100mm.

Cái

1

Cái

3

09

10

11

12

13

IV

14

15

16

17

Tum hút mùi có 13 phin lọc mỡ KT
500x500 & 03đèn chiếu sáng sản phẩm
làm bằng Inox sus 304 dày 0.6-0.8mm
( được chia làm 2 cái nối với nhau).
Kích thước: 7870x900x500mm.
Tủ hấp cơm 100kg gạo kết cấu tủ làm 3
lớp 2 lớp inox & 01 lớp bảo ôn
POLIETAN có van xả áp & đồng hồ
báo nhiệt độ kèm 20 khay cơm và 01
súng mồi lửa . Kích thước: 1200x750x
1620mm.
Tum hút mùi có 5 phin lọc mỡ KT
500x500 & 01đèn chiếu sáng sản phẩm
làm bằng inox sus 304 dày 0.6-0.8mm.
Kích thước: 2500x900x500mm.

Cái

1

Cái

2

Cái

1

Bàn ra đồ có giá phẳng dưới bàn ,Mặt
bàn và chân bàn dày 1.0mm giá dưới
dày 0.8mm có 3 xương gấp chữ U tăng
cứng mặt & giá dưới (sản phẩm 100%
inox SUS 304 #N04 PVC). Kích thước:
1900x1100x800mm.
Giá phẳng 2 tầng để gia vị hàn trên bàn
ra đồ. Kích thước: 1900x400x750mm.

Cái

3

Cái

3

Cái

1

Cái

1

Cái

3

Cái

2

KHU RỬA VÀ KHU SƠ CHẾ
Bàn sơ chế có giá nan gấp chữ U bản
rộng 30mm ,Mặt bàn và chân bàn dày
1.0mm có 2 xương gấp chữ U tăng cứng
mặt (sản phẩm 100% Inox SUS 304
#N04
PVC).
Kích
thướ...
TT Danh môc thiÕt bÞ
ĐVT
SL
I
KHU KHO
01
Giá nan để bát đĩa 4 tầng. Chân giá bằng
hộp 30x30mm khung bằng hộp
20x40mm nan giá bằng hộp 10x20mm.
Kích thước: 2000x500x 1500mm, vật
liệu inox SUS 304
Cái 2
02
Giá nan để bát đĩa 4 tầng . Chân giá
bằng hộp 30x30mm khung bằng hộp
20x40mm nan giá bằng hộp 10x20mm.
Kích thước: 1000x500x 1500mm, , vật
liệu inox SUS 304
Cái 2
03
KHU SƠ CHẾ THÔ VÀ GIẾT MỔ
II
Bàn chậu đôi KT chậu 500x500x300mm
02 thoát chậu Inox nhập khẩu không
vòi ( sản phẩm 100% inox SUS 304
#N04 PVC). Kích thước:
1200x700x800+100mm
Cái 1
04
Giá nan trên bàn chậu Chân giá bằng
hộp 30x30mm khung bằng hộp
20x40mm nan giá bằng hộp 10x20mm.
Kích thước: 1600x350x800mm
Cái 1
05
Bàn chế có thành sau & thành bên
trái lót gỗ MDF 18mm giá nan
gấp chữ U bản rộng 30mm ,Mặt bàn
chân bàn dày 1.0mm 2 xương gấp
chữ U tăng cứng mặt ( sản phẩm 100%
inox SUS 304 #N04 PVC. Kích thước:
1500x800x800mm.
Cái 1
III
KHU NẤU
06
Bếp hầm đôi 02 kiềng đúc 500x500
( sản phẩm 100% inox SUS 304 #N04
PVC). Kích thước:
1200x700x450+150mm.
Cái 2
07
Bàn Tác nghiệp thành sau , giá nan
dưới bàn ,Mặt bàn chân bàn dày
1.0mm 2 xương gấp chữ U tăng cứng
mặt ( sản phẩm 100% inox SUS 304
#N04 PVC), Kích thước:
1000x800x800+100mm
Cái 1
08
Bếp Á đôi công suất cao không quạt
thổi, vòi nước tráng chảo, h thống
cấp nước làm mát mặt bếp, chân
chỉnh cao thấp. Kích thước:
1000x800x800+100mm.
Cái 3
Thiết bị bếp cần thiết - Trang 2
Thiết bị bếp cần thiết - Người đăng: thuangiafood
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thiết bị bếp cần thiết 9 10 171