Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế Máy

Được đăng lên bởi vinhkiemtailieu
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 5223 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa

Tập bài giảng
Môn học
Thiết kế Máy

Biên soạn theo đề cương môn học
chuyên ngành cơ khí ĐHBK ĐN

Người biên soạn : Bùi trương Vỹ
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa
Đại học Đà nẵng.

Đà Nẵng - Năm 2007

1

Phần II: Thiết kế Máy công cụ
Mở đầu: Các vấn đề chung về thiết kế máy
1. Các giai đoạn chính của quá trình thiết kế máy: Toàn bộ quá trình thiết kế máy
có thể phân chia thành các giai đoạn sau (H6.1)

H6.1: Các giai đoạn thiết kế máy
− Đầu tiên, cần xác định rõ công dụng máy thiết kế và các tham số có liên
quan đến các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật bằng cách dựa vào các số liệu ban đầu về yêu
cầu đối với các chi tiết gia công được trên máy, như
• kích thước, hình dáng, tập hợp các bề mặt gia công, vật liệu và chất
lượng bề mặt gia công
• tính đa dạng của các chi tiết gia công được trên máy
Các yêu cầu về chi tiết gia công là cơ sở lựa chọn phương pháp gia công và dụng cụ
cắt cần thiết. Ngoài ra, các số liệu đầy đủ của chúng giúp ta xác định được đặc tính kỹ
thuật máy thiết kế, gồm phạm vi tốc độ công tác, tốc độ chuyển động phụ của các cơ
cấu chấp hành máy, công suất truyền dẫn, phương pháp điều chỉnh cũng như mức độ
cung cấp cho máy các trang bị phụ cần thiết.
– Xác định đặc tính kỹ thuật máy thiết kế: Nhiệm vụ kỹ thuật ở giai đoạn nầy
2

là lập luận có cơ sở tính chất hợp lý của việc chế tạo máy mới đồng thời cho các số
liệu ban đầu để thiết kế máy. Máy mới phải có các ưu điểm nỗi bật so với các máy
hiện có, nói chung phải nâng cao được các chỉ tiêu về chất lượng trong điều kiện đảm
bảo hiệu quả kinh tế. Khi xác định đặc tính kỹ thuật cho máy thiết kế, nên tiến hành
lập bảng đặc tính kỹ thuật của các máy cùng kiểu. Việc phân tích bảng giúp ta nhận
xét, vạch ra được các ưu nhược điểm của chúng một cách dễ dàng.
− Đặc tính kỹ thuật máy thiết kế cung cấp các số liệu ban đầu để nghiên cứu,
phân tích, lựa chọn sơ đồ nguyên lý toàn máy: sơ đồ động, sơ đồ điện, sơ đồ thủy lực
hay khí nén…
Các giai đoạn thiết kế nêu trên là nội dung của bản kiến nghị kỹ thuật, cũng chính là
luận chứng kinh tế-kỹ thuật cho máy thiết kế. Sau khi đã được sự thoả thuận của phía
đặt hàng, bản kiến nghị nầy dùng làm cơ sở thực hiện các công việc thiết kế tiếp theo.
Bản kiến nghị kỹ thuật cùng với giai đoạn thiết kế cụm máy gọi chung là quá trình
thiết kế kỹ thuật. Cuối quá trình nầy, toàn bộ kết cấu máy bao gồm bản vẽ lắp tất cả
các cụm kể cả thuyết minh chỉ rõ đặc tính kỹ thuật, các chi tiết tiêu chuẩn, các phân
tích tính toán...
1
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Khoa Cơ khí, Trường Đại hc Bách Khoa
Tp bài ging
Môn hc
Thiết kế Máy
Biên son theo đề cương môn hc
chuyên ngành cơ khí ĐHBK ĐN
Người biên son : Bùi trương V
Khoa Cơ khí, Trường Đại hc Bách khoa
Đại hc Đà nng.
Đà Nng - Năm 2007
Thiết kế Máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế Máy - Người đăng: vinhkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Thiết kế Máy 9 10 785