Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế yếu tố hình học đường

Được đăng lên bởi tiendugtvt57
Số trang: 228 trang   |   Lượt xem: 1782 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Pgs.ts bïi xu©n cËy, ThS NGUYÔN QUANG PHóC

ThiÕt kÕ yÕu tè h×nh häc

®-êng « t«

nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i

Pgs.ts bïi xu©n cËy, ThS NGUYÔN QUANG PHóC

ThiÕt kÕ yÕu tè h×nh häc

®-êng « t«
APPROVED
By Nguyen Quang Phuc at 11:47 pm, 10/20/07

nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i – hµ néi, 2007

LỜI MỞ ĐẦU
Giáo trình thiết kếyếu tốhình học đường ô tô được biên soạn cho sinh
viên các ngành Đường bộ, Cầu – Đường bộtheo đềcương chương trình giảng
dạy của trường Đại học GTVT, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho sinh
viên các chuyên ngành khác trong khoa Công trình, sinh viên ngành kinh tếxây
dựng, khoa Kinh tếcủa trường Đại học GTVT.
Giáo trình được biên soạn trên cơsở các giáo trình, bài giảng môn học
thiết kếđường ô tô của bộmôn Đường bộ, Trường Đại học GTVT, các giáo
trình thiết kếđường ô tô của Trường Đại học Xây dựng và cập nhật các quy
trình thiết kếđường ô tô của Việt Nam TCVN 4054 – 05, 22TCN 273-01, tiêu
chuẩn thiết kếhình học đường ô tô của Trung Quốc, CHLB Đức, AASHTOMỹ,...
Nội dung giáo trình chia thành 6 chương do PGS.TS Bùi Xuân Cậy chủ
biên và biên soạn các chương 5, 6; ThS. Nguyễn Quang Phúc, biên soạn từ
chương 1 đến chương 4.
Đểhoàn thành giáo trình này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS
Nguyễn Quang Toản, TS Trần ThịKim Đăng, và các thày, cô giáo bộmôn
Đường bộđã đọc, sửa chữa, bổsung, cung cấp tài liệu và cho những nhận xét
quý báu.
Mặc dù đã rất nhiều cốgắng khi biên soạn nhưng do trình độvà thời
gian có hạn nên không tránh khỏi nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận được
các ý kiến đóng góp quý báu của các thày, cô giáo, các bạn đồng nghiệp, các
em sinh viên đểlần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.
Mọi đóng góp xin được gửi vềNhà xuất bản GTVT, 80B Trần Hưng Đạo,
Hà Nội hoặc Bộmôn Đường bộ, trường Đại học GTVT, Láng Thượng, Đống
Đa, Hà Nội. Điện thoại 04.7664531; Email: phucnq2002@yahoo.com.
Hà Nội, tháng 11 năm 2006
CÁC TÁC GIẢ.

REVIEWED

By Nguyen Quang Phuc at 11:48 pm, 10/20/07

3

4

CHƯƠNG 1

CÁC KHÁI NIỆM SỬDỤNG TRONG MÔN HỌC

THIẾT KẾHÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ
1.1 ĐƯỜNG BỘVÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ
1.1.1 Tầm quan trọ
ng của mạng lưới đường bộtrong đời sống xã hộ
i
a) Đị
nh nghĩ
a đường bộ
Thuậ
t ngữvềđường ởnước ta cũng nhưmộ
t sốnước trên thếgiới hiệ
n nay chưa
thậ
t thống nhấ
t. Trong giáo trình này sửdụ
ng các đị
nh nghĩ
a sau đây.
-

Đư
ờng bộ: Đường bộlà một tổ
ng hợp các công trình, các trang thiế
t bịđ
ả
m
bả
o cho các loạ
i xe và bộhành lưu thông trên đường được an toàn, êm thuậ
n
và kinh tế
.

-

Đư
ờng ô tô: Đường dùng ...
Pgs.ts bïi xu©n cËy, ThS NGUYÔN QUANG PHóC
ThiÕt kÕ yÕu tè h×nh häc
®-êng « t«
n xuÊt b¶n giao th«ng vËn ti
Thiết kế yếu tố hình học đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế yếu tố hình học đường - Người đăng: tiendugtvt57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
228 Vietnamese
Thiết kế yếu tố hình học đường 9 10 150