Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế

Được đăng lên bởi Lê Luận
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế Web Shop Bán hàng
Module Sản Phẩm: Module này cho phép doanh nghiệp chia thành nhiều danh
mục sản phẩm có thể tự thay đổi theo nhu cầu ví dụ như chia thành sản phẩm nội
thất, sản phẩm mỹ nghệ, sản phẩm nông sản…vvv. Trình bầy thông tin, hình ảnh
giá thành của sản phẩm theo dạng e-catalog. Mỗi sản phẩm sẽ có 1 form đặt hàng
đi kèm, giúp khách hàng dễ dàng đặt hàng.
Module Đặt hàng: Module cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm số
lượng sản phẩm, giá tiền chi phí vận chuyển, Hóa đơn này sẽ gửi về hệ quản trị
của website và Doanh nghiệp có thể liên lạc để bán sản phẩm cho khách hàng đó.
Module Giới thiệu & Dịch Vụ: Hiển thị thông tin, hình ảnh về các dịch vụ của
doanh nghiệp trên website. Mỗi dịch vụ có 1 form yêu cầu dịch vụ đi kèm, cho
phép khách hàng dễ dàng liên lạc khi cần thiết.
Module FAQ (Những câu hỏi thường gặp): Module này giúp doanh nghiệp
đăng tải các câu hỏi thường gặp của khách hàng và nội dung trả lời từ phía doanh
nghiệp, tạo cái nhìn chuyên nghiệp đối với người xem về sản phẩm – dịch vụ của
mình. Tích hợp chức năng giúp khách hàng thuận tiện gửi những yêu cầu, đề
nghị, đóng góp ý kiến… đến doanh nghiệp.
Tiện ích tìm kiếm: Bao gồm 2 chức năng tìm kiếm: Tìm nhanh và tìm nâng cao.
Tìm nhanh: cho phép người xem tìm kiếm nhanh bất kỳ thông tin nào trong
website thông qua thao tác đơn giản là nhập từ khóa cần tìm và nhấn enter để ra
kết quả. Tìm nâng cao: cho phép người xem giới hạn khu vực tìm kiếm thông tin
để kết quả hiển thị ra chính xác hơn.
Module Tin Tức: Modul cho phép chia nhỏ thành nhiều loại tin khác nhau ví dụ
tin trong nước, tin quốc tế, tin tức công nghệ, tin nội bộ…vvv.
Module Tạo thăm dò ý kiến Doanh nghiệm có thể đưa ra những câu hỏi để
thăm dò ý kiến của khách hàng khi viếng thăm website.
Form liên hệ trực tuyến: Cho phép khách liên hệ, phản hồi, đặt hàng với doanh
nghiệp thông qua hệ thống website khi có nhu cầu.
Module Quảng Cáo: Cho phép doanh nghiệp quản lý các banner, logo của các
đối tác trên website mình, tạo nguồn thu từ website.
Tích hợp bộ quản trị nội dung: Bộ công cụ này cho phép quản trị thông tin
website theo. VớI chức năng phân quyền quản lý đến từng nhân viên quản trị biên
tập nội dung, quản lý hóa đơn bán hàng, quản lý tin tức, dịch vụ, hỏi đáp ý kiến
khách hàng và từng chuyên mục khác liên quan.

Module Tài liệu : Cho phép khách hàng có thể tham khảo những công văn, văn
bản, báo giá, thông báo, khuyến mại của doanh nghiệp.
Tích hợp bộ đếm: Bao gồm bộ đếm số người đã truy cập, đang truy cập website,...
Thiết kế Web Shop Bán hàng
Module Sản Phẩm: Module này cho phép doanh nghiệp chia thành nhiều danh
mục sản phẩm có thể tự thay đổi theo nhu cầu ví dụ như chia thành sản phẩm nội
thất, sản phẩm mỹ nghệ, sản phẩm nông sản…vvv. Trình bầy thông tin, hình ảnh
giá thành của sản phẩm theo dạng e-catalog. Mỗi sản phẩm sẽ có 1 form đặt hàng
đi kèm, giúp khách hàng dễ dàng đặt hàng.
Module Đặt hàng: Module cho phép khách hàng lựa chọn được sản phẩm số
lượng sản phẩm, giá tiền chi phí vận chuyển, Hóa đơn này sẽ gửi về hệ quản trị
của website và Doanh nghiệp có thể liên lạc để bán sản phẩm cho khách hàng đó.
Module Giới thiệu & Dịch Vụ: Hiển thị thông tin, hình ảnh về các dịch vụ của
doanh nghiệp trên website. Mỗi dịch vụ có 1 form yêu cầu dịch vụ đi kèm, cho
phép khách hàng dễ dàng liên lạc khi cần thiết.
Module FAQ (Những câu hỏi thường gặp): Module này giúp doanh nghiệp
đăng tải các câu hỏi thường gặp của khách hàng và nội dung trả lời từ phía doanh
nghiệp, tạo cái nhìn chuyên nghiệp đối với người xem về sản phẩm – dịch vụ của
mình. Tích hợp chức năng giúp khách hàng thuận tiện gửi những yêu cầu, đề
nghị, đóng góp ý kiến… đến doanh nghiệp.
Tiện ích tìm kiếm: Bao gồm 2 chức năng tìm kiếm: Tìm nhanh và tìm nâng cao.
Tìm nhanh: cho phép người xem tìm kiếm nhanh bất kỳ thông tin nào trong
website thông qua thao tác đơn giản là nhập từ khóa cần tìm và nhấn enter để ra
kết quả. Tìm nâng cao: cho phép người xem giới hạn khu vực tìm kiếm thông tin
để kết quả hiển thị ra chính xác hơn.
Module Tin Tức: Modul cho phép chia nhỏ thành nhiều loại tin khác nhau ví dụ
tin trong nước, tin quốc tế, tin tức công nghệ, tin nội bộ…vvv.
Module Tạo thăm dò ý kiến Doanh nghiệm có thể đưa ra những câu hỏi để
thăm dò ý kiến của khách hàng khi viếng thăm website.
Form liên hệ trực tuyến: Cho phép khách liên hệ, phản hồi, đặt hàng với doanh
nghiệp thông qua hệ thống website khi có nhu cầu.
Module Quảng Cáo: Cho phép doanh nghiệp quản lý các banner, logo của các
đối tác trên website mình, tạo nguồn thu từ website.
Tích hợp bộ quản trị nội dung: Bộ công cụ này cho phép quản trị thông tin
website theo. VớI chức năng phân quyền quản lý đến từng nhân viên quản trị biên
tập nội dung, quản lý hóa đơn bán hàng, quản lý tin tức, dịch vụ, hỏi đáp ý kiến
khách hàng và từng chuyên mục khác liên quan.
Thiết kế - Trang 2
Thiết kế - Người đăng: Lê Luận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thiết kế 9 10 492