Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin ứng viên

Được đăng lên bởi miendatdu-92
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
NETNAM CORPORATION

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
ảnh
Vị trí dự tuyển:

I. Thông tin cá nhân
1

Họ và tên

2

Ngày tháng năm sinh

3

Nơi sinh (tỉnh/ Thành phố)

4 Số điện thoại liên hệ
Tel:

5

Số CMTND

9

Địa chỉ thường trú (số phòng - số nhà / ngõ - phố - thôn - xóm / phường - xã / quận-huyện / Tỉnh-Thành phố):

10 Giới tính
Nam Nữ

6

11 Chiều cao

Ngày cấp

12 Cân nặng

(cm.)

7 Nơi cấp

13

(Kg.)

Mobi:
8 Email cá nhân:

Tình trạng hôn nhân
Chưa kết hôn
Đã kết hôn

Khác (Viết cụ thể)

14 Thành phần gia đình: (Vợ/chồng, Cha mẹ, Cha mẹ chồng/vợ, Anh chị em ruột)
###
Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp/Đơn vị làm việc

II. Quá trình học tập, đào tạo
1. Quá trình học tập (Từ THPT)
Thời gian (từ…….đến)

Tên trường/đơn vị đào tạo

Chuyên ngành

Bằng/Chứng chỉ

2. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ

Tốt

Nghe
Khá

BT

Tốt

Nói
Khá

BT

Tốt

Đọc
Khá

BT

Tốt

Viết
Khá

3. Các chương trình đào tạo khác Anh/Chị đã tham gia
Thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo

Đơn vị đào tạo

Bằng cấp, chứng chỉ

BT

III. Kinh nghiệm làm việc
1. Bắt đầu từ công việc hiện tại/gần đây nhất, ghi từng công việc Anh/Chị đã làm vào từng phần
Tên và địa chỉ Cơ quan/Công ty(1)

Thời gian (từ…..đến)

Chức danh, công việc cụ thể

Tên và địa chỉ Cơ quan/Công ty(2)

Thời gian (từ…..đến)

Chức danh, công việc cụ thể

Tên và địa chỉ Cơ quan/Công ty (3)

Thời gian (Từ….đến)

Chức danh, công việc cụ thể

Mức lương

2. Anh/Chị có thể làm ngoài giờ
Có
Không

4. Mức lương Anh/Chị đề nghị

IV. Các thông tin khác
1. Anh/chị biết thông tin về đợt tuyển dụng này qua:
Mối quan hệ

Báo

Internet

Truyền hình

2

Mục tiêu nghề nghiệp của anh, chị trong 3 năm tới là gì?

3

Nếu Anh/Chị được tuyển dụng, khi nào Anh/Chị có thể bắt đầu công việc tính từ ngày:

4

Ngay lập tức
Thông tin tham chiếu

Sau 1 tuần

Khác (Ghi cụ thể)

Vui lòng cung cấp tên, thông tin liên lạc, thông tin nghề nghiệp của hai người quản lý trực tiếp của bạn biết rõ thông tin và quá trình làm việc của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với
bạn trước khi liên hệ để tham khảo thông tin.

5

Người thứ 1

Người thứ 2

Họ và tên

Họ và tên

Nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Tên/Địa chỉ Công ty

Tên/Địa chỉ Công ty

Điện thoại

Điện thoại

Email

Email

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ, về cá nhân, quá trình làm việc.
Tôi chấp thuận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin sức khoẻ hoặc các vấn đề liên quan khác cần cho quá trình tuyển dụng
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông ...
CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
NETNAM CORPORATION
THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
ảnh
Vị trí dự tuyển:
I. Thông tin cá nhân
1 Họ và tên 2 Ngày tháng năm sinh 3 Nơi sinh (tỉnh/ Thành phố) 4 Số điện thoại liên hệ
Tel: Mobi:
5 Số CMTND 6 Ngày cấp 7 Nơi cấp 8 Email cá nhân:
9 Địa chỉ thường trú (số phòng - số nhà / ngõ - phố - thôn - xóm / phường - xã / quận-huyện / Tỉnh-Thành phố):
10 Giới tính 11 Chiều cao 12 Cân nặng 13 Tình trạng hôn nhân
Nam Nữ
(cm.) (Kg.)
Chưa kết hôn Đã kết hôn Khác (Viết cụ thể)
###
14 Thành phần gia đình: (Vợ/chồng, Cha mẹ, Cha mẹ chồng/vợ, Anh chị em ruột)
Họ và tên Quan h Năm sinh Nghề nghiệp/Đơn vị làm việc
II. Quá trình học tập, đào tạo
1. Quá trình học tập (Từ THPT)
Thời gian (từ…….đến) Tên trường/đơn vị đào tạo Chuyên ngành Bằng/Chứng ch
2. Trình độ ngoại ngữ
Nghe Nói Đọc Viết
Ngoại ngữ Tốt Khá BT Tốt K BT Tốt Khá BT Tốt Khá BT
3. Các chương trình đào tạo khác Anh/Chị đã tham gia
Thời gian đào tạo Chương trình đào tạo Đơn vị đào tạo Bằng cấp, chứng ch
Thông tin ứng viên - Trang 2
Thông tin ứng viên - Người đăng: miendatdu-92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông tin ứng viên 9 10 710