Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư bộ y tế

Được đăng lên bởi muoitom-info
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08/2004/TT-BYT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2004

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng
Để thống nhất quản lý việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng trên thị
trường; đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho các
doanh nghiệp trong khi kinh doanh, Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm
chức năng (Sau đây gọi tắt là thực phẩm chức năng) như sau:
I. Khái niệm và tên gọi thực phẩm chức năng:
1. Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể
người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt
nguy cơ gây bệnh.
2. Thực phẩm chức năng, tuỳ theo công dụng, hàm lượng vi chất và hướng dẫn sử
dụng, còn có các tên gọi khác sau:
a) Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng;
b) Thực phẩm bổ sung;
c) Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ;
d) Sản phẩm dinh dưỡng y học.
II. Điều kiện để xác định là thực phẩm chức năng:
Những sản phẩm thực phẩm có bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin, muối khoáng và
các chất có hoạt tính sinh học nếu được Nhà sản xuất công bố sản phẩm đó là thực phẩm
chức năng; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước cho phép
lưu hành chứng nhận phù hợp với pháp luật về thực phẩm và có đủ các điều kiện sau thì được
coi là thực phẩm chức năng:
1. Đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng: Nếu lượng vi chất đưa vào cơ thể hằng ngày theo
hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm có ít nhất 1 vitamin hoặc muối khoáng cao hơn 3 lần
giá trị của Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng RNI 2002 (Recommended Nutrient Intakes), ban
hành kèm theo Thông tư này, thì phải có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của
nước sản xuất hoặc nước cho phép lưu hành xác nhận tính an toàn của sản phẩm và phải ghi rõ trên
nhãn hoặc nhãn phụ sản phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu) mức đáp ứng RNI của các vi chất dinh
dưỡng được bổ sung;
2. Đối với thực phẩm chức năng có chứa hoạt chất sinh học: Nếu công bố sản phẩm có tác dụng hỗ
trợ chức năng trong cơ thể người, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật thì phải có báo
cáo thử nghiệm lâm sàng về tác dụng của sản phẩm hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng của thành
phần của sản phẩm có chức năng đó hoặc giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
của nước sản xuất hoặc nước cho phép lưu hành có nội dung xác nhận công dụng của sản phẩm ghi
trên nhãn.
3. Nộ...
BỘ Y TẾ
Số: 08/2004/TT-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2004
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng
Để thống nhất quản lý việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức ng trên thị
trường; đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng tạo điều kiện thuận lợi cho các
doanh nghiệp trong khi kinh doanh, Bộ Y tế hướng dẫn việc quản các sản phẩm thực phẩm
chức năng (Sau đây gọi tắt là thực phẩm chức năng) như sau:
I. Khái niệm và tên gọi thực phẩm chức năng:
1. Thực phẩm chức năng thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong thể
người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt
nguy cơ gây bệnh.
2. Thực phẩm chức năng, tuỳ theo công dụng, hàm lượng vi chất hướng dẫn s
dụng, còn có các tên gọi khác sau:
a) Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng;
b) Thực phẩm bổ sung;
c) Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ;
d) Sản phẩm dinh dưỡng y học.
II. Điều kiện để xác định là thực phẩm chức năng:
Những sản phẩm thực phẩm bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin, muối khoáng và
các chất hoạt tính sinh học nếu được Nhà sản xuất công bố sản phẩm đó thực phẩm
chức năng; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của ớc sản xuất hoặc ớc cho phép
lưu hành chứng nhận phù hợp với pháp luật về thực phẩm và có đủ các điều kiện sau thì được
coi là thực phẩm chức năng:
1. Đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng: Nếu lượng vi chất đưa vào thể hằng ngày theo
hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm có ít nhất 1 vitamin hoặc muối khoáng cao hơn 3 lần
giá trị của Bảng khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng RNI 2002 (Recommended Nutrient Intakes), ban
hành kèm theo Thôngnày, thì phải có giấy chứng nhận củaquan nhà nước có thẩm quyền của
nước sản xuất hoặc nước cho phép lưu hành xác nhận tính an toàn của sản phẩm và phải ghi rõ trên
nhãn hoặc nhãn phụ sản phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu) mức đáp ứng RNI của các vi chất dinh
dưỡng được bổ sung;
2. Đối với thực phẩm chức năng chứa hoạt chất sinh học: Nếu công bsản phẩm tác dụng hỗ
trợ chức năng trong cơ thể người, tăng sức đ kháng giảm bớt nguybệnh tật thì phải báo
cáo thử nghiệm lâm sàng về tác dụng của sản phẩm hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng của thành
phần của sản phẩm chức năng đó hoặc giấy chứng nhận của quan nhà nướcthẩm quyền
của nước sản xuất hoặc nước cho phép lưu hành nội dung xác nhận công dụng của sản phẩm ghi
trên nhãn.
3. Nội dung ghi nhãn của thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp
luật về nhãn và các điều kiện sau:
a) Nội dung hướng dẫn sử dụng cho những sản phẩm mục đích s dụng đặc biệt cần phải ghi:
Tên của nhóm sản phẩm (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm chức năng,
thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm dinh dưỡng y học), đối tượng sử dụng, công dụng sản phẩm, liều
lượng, chống chỉ định, các lưu ý đặc biệt hoặc tác dụng phụ của sản phẩm (nếu có);
b) Đối với thực phẩm chứa hoạt chất sinh học, trên nhãn hoặc nhãn phụ bắt buộc phải ghi dòng chữ
“Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”;
c) Trên nhãn sản phẩm thực phẩm chức năng không được ghi chỉ định điều trị bất kỳ một bệnh cụ thể
nào hoặc sản phẩm có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thông tư bộ y tế - Trang 2
Thông tư bộ y tế - Người đăng: muoitom-info
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông tư bộ y tế 9 10 154