Ktl-icon-tai-lieu

Thu Tiền

Được đăng lên bởi Thành Nguyễn Đức
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Đại Áng

CÁC KHOẢN THU THÁNG 2
LỚP 8A
1/ Học phí : 20.000đ/hs
2/ Học 2 buổi/ ngày: 75.000đ/hs ( học ½ tháng)
3/ Nước uống + vệ sinh: 27.000đ/hs
4/Quỹ cha mẹ học sinh HK II: 50.000đ/hs
5/quỹ khuyễn học HKII : 25.000đ/hs
6/ Câu lạc bộ tin học:

15.000đ/hs

7/ Hỗ trợ nhà trường cải tạo cây xanh: 30.000đ/hs
Mua tăm ủng hộ + ủng hộ hs vùng sâu ,xa : (11.000đ)
Tổng:

+ Quỹ lớp:

7.000đ

260.000đ/hs
Đề nghị PHHS đóng tiền cho các con hạn cuối ngày 14/2.
Giáo viên chủ nhiệm
Bùi Minh Hà

Trường THCS Đại Áng

CÁC KHOẢN THU THÁNG 2
LỚP 8A
1/ Học phí : 20.000đ/hs
2/ Học 2 buổi/ ngày: 75.000đ/hs ( học ½ tháng)
3/ Nước uống + vệ sinh: 27.000đ/hs
4/Quỹ cha mẹ học sinh HK II: 50.000đ/hs
5/quỹ khuyễn học HKII : 25.000đ/hs
6/ Câu lạc bộ tin học:

15.000đ/hs

7/ Hỗ trợ nhà trường cải tạo cây xanh: 30.000đ/hs
Mua tăm ủng hộ + ủng hộ hs vùng sâu ,xa : (11.000đ) + Quỹ lớp:
Tổng:

260.000đ/hs
Đề nghị PHHS đống tiền cho các con hạn cuối ngày 14/2.
Giáo viên chủ nhiệm
Bùi Minh Hà

7.000đ

...
Trường THCS Đại Áng
C KHO N THU THÁNG 2
LP 8A
1/ Học phí : 20.000đ/hs
2/ Học 2 buổi/ ngày: 75.000đ/hs ( học ½ tháng)
3/ Nước uống + vệ sinh: 27.000đ/hs
4/Quỹ cha mẹ học sinh HK II: 50.000đ/hs
5/quỹ khuyễn học HKII : 25.000đ/hs
6/ Câu lạc bộ tin học: 15.000đ/hs
7/ Hỗ trợ nhà trường cải tạo cây xanh: 30.000đ/hs
Mua tăm ủng hộ + ủng hộ hs vùng sâu ,xa : (11.000đ) + Quỹ lớp: 7.000đ
Tổng: 260.000đ/hs
Đề nghị PHHS đóng tiền cho các con hạn cuối ngày 14/2.
Giáo viên chủ nhiệm
Bùi Minh Hà
Trường THCS Đại Áng
C KHO N THU THÁNG 2
LP 8A
1/ Học phí : 20.000đ/hs
2/ Học 2 buổi/ ngày: 75.000đ/hs ( học ½ tháng)
3/ Nước uống + vệ sinh: 27.000đ/hs
4/Quỹ cha mẹ học sinh HK II: 50.000đ/hs
5/quỹ khuyễn học HKII : 25.000đ/hs
6/ Câu lạc bộ tin học: 15.000đ/hs
7/ Hỗ trợ nhà trường cải tạo cây xanh: 30.000đ/hs
Mua tăm ủng hộ + ủng hộ hs vùng sâu ,xa : (11.000đ) + Quỹ lớp: 7.000đ
Tổng: 260.000đ/hs
Đề nghị PHHS đống tiền cho các con hạn cuối ngày 14/2.
Giáo viên chủ nhiệm
Bùi Minh Hà
Thu Tiền - Trang 2
Thu Tiền - Người đăng: Thành Nguyễn Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thu Tiền 9 10 359