Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương
I. Hồ sơ đăng ký :
- Công văn đề nghị của doanh nghiệp;
- Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp theo mẫu;
- Các loại phụ cấp;
- Bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh và nhóm
chức danh nghề, công việc trong thang bảng lương;
-Văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời trong
doanh nghiệp nêu ý kiến về hệ thống thang lương, bảng lương (nếu không đủ điều kiện thành lập
công đoàn thì liên hệ công đoàn của quận huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất… để có công
văn xác nhận doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập công đoàn).
- Quyết định của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc về việc ban hành thang bảng lương này trong
công ty .
II. Nơi đăng ký :
- Đối với các doanh nghiệp sử dụng từ 100 lao động trở lên hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Đối với các doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động đăng ký tại Phòng Lao động – TBXH
Quận-Huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

...
Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương
I. Hồ sơ đăng ký :
- Công văn đề nghị của doanh nghiệp;
- Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp theo mẫu;
- Các loại phụ cấp;
- Bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh và nhóm
chức danh nghề, công việc trong thang bảng lương;
-Văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn lâm thời trong
doanh nghiệp nêu ý kiến về hệ thống thang lương, bảng lương (nếu không đủ điều kiện thành lập
công đoàn thì liên hệ công đoàn của quận huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất… để có công
văn xác nhận doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập công đoàn).
- Quyết định của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc về việc ban hành thang bảng lương này trong
công ty .
II. Nơi đăng ký :
- Đối với các doanh nghiệp sử dụng từ 100 lao động trở lên hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Đối với các doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động đăng ký tại Phòng Lao động – TBXH
Quận-Huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương 9 10 615