Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký xe tạm thời mới nhất

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI
VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn bài viết về thủ tụ đăng ký xe cơ giới tạm thời được cập
nhật mới nhất theo quy định của Bộ Giao Thông vận Tải và Bộ Công an, mời các bạn cùng
tham khảo.
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký xe tạm thời tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Phòng
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đăng ký xe của
Phòng.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, Giấy khai đăng ký xe, đối chiếu bản chính hồ sơ
xe với bản photocopy.
Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc
các điểm đăng ký xe của Phòng. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính
phủ).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
 Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
 Bản sao hồ sơ xe theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ
Công an.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
Cấp ngay biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe
hợp lệ;
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Các loại xe phải đăng ký tạm thời theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày
04/4/2014 của Bộ Công an.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm
thời.

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8. Lệ phí: Thu theo Thông tư 127/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số
15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).
10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
 Thông tư số 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
 Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
THỦ TỤC ĐĂNG XE TẠM THỜI
VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn bài viết về thủ tụ đăng xe giới tạm thời được cập
nhật mới nhất theo quy định của Bộ Giao Thông vận Tải Bộ Công an, mời các bạn cùng
tham khảo.
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng xe tạm thời tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả trụ s Phòng
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đăng xe của
Phòng.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, Giấy khai đăng ký xe, đối chiếu bản chính hồ sơ
xe với bản photocopy.
Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc
các điểm đăng ký xe của Phòng. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính
phủ).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
Giấy khai đăng xe (theo mẫu).
Bản sao hồ sơ xe theo quy định tại Điều 17 Thông số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ
Công an.
- Số lượng hồ : 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết:
Cấp ngay biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ đăng xe
hợp lệ;
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Các loại xe phải đăng tạm thời theo quy định tại Điều 16 Thông số 15/2014/TT-BCA ngày
04/4/2014 của Bộ Công an.
6. quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát giao thông.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm
thời.
Thủ tục đăng ký xe tạm thời mới nhất - Trang 2
Thủ tục đăng ký xe tạm thời mới nhất - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký xe tạm thời mới nhất 9 10 67