Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1
Kính gởi:

- .......................................................2

Tôi tên:3................................................................CMND số ..............................................
do……………………….cấp ngày………….tháng...........năm............................
Địa chỉ thường trú:
- Số nhà:..........................................đường:..........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
- Số điện thoại:............................
Là chủ đầu tư công trình:……………………………………………………………………..
- Số nhà:..........................................đường:.........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
Đã được 2…………………………………………………………….……………………cấp Giấy
phép xây dựng số:…………………/GPXD ngày………….tháng...........năm.................
Lý do xin gia hạn:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Đính kèm:
- Giấy phép xây dựng (bản chính)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm..........
Người làm đơn
(ký tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
1
Kính gởi: - .......................................................
2
Tôi tên:
3
................................................................CMND số ..............................................
do……………………….cấp ngày………….tháng...........năm............................
Địa chỉ thường trú:
- Số nhà:..........................................đường:..........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
- Số điện thoại:............................
Là chủ đầu tư công trình:……………………………………………………………………..
- Số nhà:..........................................đường:.........................................................................
Phường (xã, thị trấn):......................................quận (huyện):..............................................
Đã được
2
…………………………………………………………….……………………cấp Giấy
phép xây dựng số:…………………/GPXD ngày………….tháng...........năm.................
Lý do xin gia hạn:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Đính kèm: Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm..........
- Giấy phép xây dựng (bản chính) Người làm đơn
(ký tên)
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng. 9 10 825